Elinvoimainen Suomi


Ketterä, kilpailukykyinen, houkutteleva, dynaaminen ja energinen – kaikkia näitä termejä voisi käyttää, kun määritellään mitä on elinvoimainen alue. Suomen menestyksen avain on aina ollut ja on myös jatkossa alueiden erilaisuus ja niiden luontaiset vahvuudet. Yhtenä elinvoiman mittarina voi pitää myös tulevaisuudenuskoa, kun on halua ja näkemystä viedä asioita eteenpäin.

Olen pohtinut paljon niitä pito-, veto- ja elinvoimakysymyksiä, mitkä määrittävät kukin omalla tavallaan alueen tulevaisuudenuskoa. Keväällä julkaistiin tutkimus, josta kävi ilmi että esimerkiksi hieman pienemmissä vahvan teollisuuden seutukaupungeissa on suurta pitovoimaa. Viidenkymmenenviiden suomalaiskaupungin tunnettavuutta ja imagoa tarkasteltiin ja lopputuloksessa todettiin, että seutukaupungeissa asuu kotipaikkaansa tyytyväisiä asukkaita. Tyytyväisyys omaan kotipaikkaan on merkittävin pitovoimatekijä alueelle.

Vetovoimakysymykset merkitsevät yhtälailla paljon, kun yritykset miettivät sijoittumista ja ihmiset kotiensa paikkaa. Kaikki nämä heijastuvat myös talouteemme.

Aluekehittämistä tarvitaan niin alueellisten erojen tasoittamiseen kuin epätasa-arvon korjaamiseen kaupunginosien välillä. Suomi on iso maa ja on myös tarpeellista äänen sanoa, että niin ongelmat kuin ratkaisut ovat erilaisia eri alueilla: pääkaupungissa, seutukaupungeissa tai harvaan asutuilla alueilla. Jokainen niistä tarvitsee ratkaisuja, joilla eriytymiskehitystä, epätasa-arvoa ja eriarvoisuutta voidaan vähentää ja poistaa.

Suomi on osiensa summa. Koko maan kehittäminen on kaikkien suomalaisten etu. Ihmisillä pitää olla aito mahdollisuus rakentaa oman elämänsä polkua, tulevaisuuteen luottaen joka puolella maata. Se tarkoittaa mahdollistamalla toimivaa infrastruktuuria, sujuvia liikenneyhteyksiä, työtä, kouluttautumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia ja hyvinvointipalveluja. Pitovoima, vetovoima ja elinvoima. Kolme pientä yhdyssanaa, jotka hyvin käytettyinä mahdollistavat kestävän aluekehityksen koko maahan ja elinvoimaisen Suomen.

Katri Kulmuni
Elinkeinoministeri (kesk.)

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi