Ekologinen Hamina muuttuu hiilineutraaliksi askel kerrallaan


Kaakon kulmalla sijaitseva 19 720 asukkaan Hamina näyttää mallia, kuinka pienikin kaupunki pystyy edistämään ekologisuutta tehokkaasti. 

Tähdenmuotoinen linnoituskaupunki Hamina tähtää hiilineutraaliuteen ja tavoittelee 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Se liittyi ensimmäisenä Kymenlaakson kuntana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostoon 2017. 

”Pyrimme tavoitteeseen helposti toteutettavin pienin askelin sen sijaan, että ottaisimme isoja harppauksia, jotka jäävät puolitiehen. Otamme ekologisuuden huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa”, painottaa ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff. 

Ekologinen Hamina -ohjelman neljä kärkiteemaa ovat kestävä liikenne, rakennusten energiatehokkuus, ekologinen arki ja Cleantech-yritystoiminta. Hanke sisältää konkreettisia tekoja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäävät ekologisuutta. 

Hamina muun muassa panostaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Se on Suomen pienin kaupunki, jossa on käytössä kaupunkipyöriä – ja ensi kesänä myös kaupunkisoutuveneitä. Kouluissa ja päiväkodeissa on tarjolla kasvisruokavaihtoehto joka päivä. Kaupungin palveluyksiköihin on koulutettu noin 30 ekotukihenkilöä, ja erityisesti varhaiskasvatuksen yksiköt korostavat ympäristökasvatusta toiminnassaan. 

Kaupunki valaisee rakennuksia ja katuja entistä energiatehokkaammilla ratkaisuilla sekä edistää hiilinieluna toimivaa puurakentamista. Haminan Vesi rakentaa ensimmäisenä Suomessa laitoksen, joka puhdistaa merivedestä teollisuudelle prosessivettä, mikä vähentää pohjaveden kulutusta. Haminan Energia on puolestaan rakentanut hakevoimalan, joka korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

Yritykset aktiivisesti ohjelmassa mukana 

”Ekologisuuteen pyrkiminen ei ole jäänyt vain kaupungin omaksi toiminnaksi, vaan myös yritykset ovat lähteneet mukaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta”, Glumoff iloitsee. 

Esimerkiksi Summan vanhassa paperitehtaassa toimiva Googlen palvelinkeskus on kehittänyt toiminnassaan syntyvän lämmön talteenottoa, ja sahateollisuuslaitos Södra Wood johtaa kuivaamonsa hukkalämpöä kaupungin kaukolämpöverkkoon alansa ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi kaupunkiin on suunnitteilla akkumateriaalitehdas, joka tuotteillaan edistää puhtaampaa autoilua. 

Tutustu tarkemmin: www.hamina.fi

Jaa tämä artikkeli


Tekoja Suomesta