EI OLE VESI KUIN VESI, VAAN VEDELLÄ ON VÄLIÄ!


Suomalaiset luonnonveden pakkaajat Polar Spring Oy, Lahqua Oy ja Ice Age Water Oy perustivat 7.10.2021 Suomen luonnonvesiyhdistys ry:n, Finland’s Natural Water Association. Vuonna 2022 liittyy yhdistys Natural Mineral Water Europe kattojärjestöön, johon kuuluu järjestöjä 25 maasta. 

Suomen luonnonvesiyhdistys ry:n kuuluvia yrityksiä yhdistää suoraan luonnosta pakkaamoon tuleva, ilman mitään kemiallista käsittelyä pakattava vesi. Pakkauksina ovat lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset sekä niiden yhdistelmät. Pakattava vesi on aito luonnon tuote. 

ELÄVÄÄ VETTÄ – LUONNON VESI ON KUIN VIINI! 

Jokaisesta vesilähteestä tuleva vesi on maultaan ja koostumukseltaan erilaista. Luonnon kivennäisvesi on ”elävää vettä”. Hanavesi on ”kuollutta vettä”. Elävä vesi tulee suoraan luonnosta, luonnon puhdistamana. Lähdevesi voidaan rinnastaa luonnon kivennäisveteen. Euroopassa suuri osa pakatusta vedestä on luonnon kivennäisvettä. Suomessa pakatun veden kulutus per henkilö on alhainen, pääosa juomavedestä otetaan hanasta ja pakatustakin vedestä valtaosa on pakattua hanavettä, josta on erilaisin käsittelyin ja kemikaalein tapettu kaikki elämä – mikrobit. 

Luonnon kivennäisvedet jaetaan EU:ssa kolmeen kategoriaan; erittäin alhainen, alhainen ja runsas kivennäisainepitoisuus. 

VESI – ELÄMÄN PERUSTA 

Ilman vettä ei maapallolla olisi elämää. Ihminen tarvitsee elääkseen makeaa vettä. Ainoastaan 3% maapallon vedestä on makeaa vettä ja siitäkin valtaosa jäätiköissä. 

Suomi on pinta-alaltaan pieni, mutta vesivaroiltaan yksi maailman rikkaimmista maista. UNESCO totesi vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa Suomen vesivarojen laadun maailman parhaaksi. Suomen kansallismaisemaan kuuluvat jääkauden muovaamat hiekkaharjut, jotka kätkevät sisäänsä erinomaista luonnon siivilöimää makeaa vettä. Suomessa sataa kohtuullisen paljon. 

Sadevesi ja sulava lumivesi puhdistuvat kulkeutuessaan hitaasti maa- ja hiekkakerrosten läpi. Veteen liukenee useita terveydelle hyödyllisiä hivenaineita. Pohjavesien laadussa on toki suuriakin alueellisia vaihteluja. 

Suomalaiset ovat tottuneet nauttimaan hanavettä. Vesilaitoksemme käsittelevät usein varsin hyvälaatuista raakavettä. Laitosten tekninen taso ja taajamien putkisto on kansainvälisesti katsoen korkeatasoinen. Harva suomalainen ymmärtää enää käsitettä hyvä luonnon kivennäisvesi. Pääosa meillä juodusta vedestä on kuollutta vettä, jota tarjotaan sekä hanasta että pulloista. Pakattu vesi voi kuitenkin olla mitä tahansa, useimmiten kemiallisella käsittelyllä juomakelpoiseksi tehtyä vettä. Pakatun veden markkina maailmassa on suuri, vuosittain n. 250 miljardia euroa. 

Luonnon vesi on aina pakattava vesilähteellä, jotta luonnon veteen tuomat rikkaudet säilyvät. Selvitä aina pakatun veden alkuperä ja sisältö. Viiniä juodessa suurin osa miettii mitä juo, teethän näin myös veden osalta! 

Tutustu tarkemmin: www.polarspring.com

Jaa tämä artikkeli


Ruoka & Viini