Edenneen munasarjasyövän lääkehoidossa merkittäviä edistysaskelia


Johanna Mäenpää 

Munasarjasyövän lääkehoidossa paino on siirtymässä ensilinjan ylläpitohoitoon. 

Munasarjasyöpä on toiseksi yleisin gynekologinen syöpä, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 400–500 naista, joista valtaosa on yli 60-vuotiaita. ”Tauti on alkuvaiheessa usein oireeton. Myöhemminkin oireet ovat epämääräisiä kuten vatsan turvotusta. Oireita esiintyy usein vasta, kun tauti on levinnyt vatsaontelossa. Diagnosointivaiheessa suurimmalla osalla tauti on jo levinnyt muihin elimiin. Munasarjasyövän hoidon perusta on leikkaus, jolloin selvitetään tarkkaan kasvaimen levinneisyys ja poistetaan syöpäkudosta niin paljon kuin mahdollista”, kertoo naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri, professori Johanna Mäenpää 

Munasarjasyöpä vaatii usein pitkäaikaista hoitoa ja seurantaa. Hyvin sujuneista hoidoista huolimatta suurin osa munasarjasyövistä uusiutuu². Uusia täsmähoitoja on kehitetty, jotta edenneen munasarjasyövän hoitotulokset kohenisivat ja potilaiden elinaika pidentyisi. 

Tutkimusten mukaan PARP estäjät pidentävät tautivapaata aikaa ylläpitohoitona. BRCA-mutaation kantajilla todetuista syövistä munasarjasyöpä reagoi parhaiten PARP estäjiin³. ”Toisessa linjassa PARP estäjiä on käytetty uusiutunutta platinaherkkää munasarjasyöpää sairastavilla potilailla solunsalpaajahoidolla saavutetun osittaisen tai täydellisen hoitovasteen jälkeisenä ylläpitohoitona, erityisesti jos potilaalla on BRCA-mutaatio” Mäenpää sanoo.³,⁵ ”BRCA -geenimutaation kantajilla uusiutunutta munasarjasyöpää sairastavien hoitovaste on erityisen hyvä; tutkimusten mukaan PARP estäjä pienentää BRCA-mutaation kantajien taudin etenemisriskiä jopa 82 % verrattuna lumehoitoon”, Mäenpää jatkaa³. 

Tällä hetkellä edenneen munasarjasyövän hoito on siirtymässä vahvasti ensilinjaan. 

PARP estäjillä hyviä hoitotuloksia ensilinjassa 

Tutkimusrintamalla painopisteen siirryttyä toisen linjan ylläpitohoidosta ensilinjaan, PARP estäjä tuo merkittävää lisähyötyä potilaan taudin ennusteeseen. ”PARP estäjää ensilinjan ylläpitohoidossa sytostaattihoidon jälkeen käytettäessä saavutetaan lumehoitoon verrattuna jopa 70 % pienempi todennäköisyys taudin etenemiseen tai kuolemaan”, Mäenpää iloitsee merkittävästä kehitysaskeleesta.³ 

Suomessa PARP estäjä on ollut rajoitetusti peruskorvattava platinaherkän ja BRCA-mutatoituneen pitkälle edenneen munasarjasyövän ensilinjan ylläpitohoitona maaliskuusta 2020 lähtien⁴. 

PARP estäjät ovatkin kehittäneet merkittävästi edenneen munasarjasyövän hoitoa – ja tulevat todennäköisesti muuttamaan sitä vielä lisää. 

 

Lähteet: 

1. Tiitinen A. Munasarjasyöpä. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 25.9.2019 

2. https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/munasarjasyopa/ Viitattu 29.6.2019 

3. Mäenpää J. Munasarjasyövän uusien lääkehoitojen mahdollisuudet. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim. 2018;134(12):1297-304 

4. Lynparza (olaparibi) valmisteyhteenveto 

5. https://www.kela.fi/laake389. Viitattu 1.7.2020 

Valmisteyhteenvetolyhennelmä löytyy Lääkärilehden sivulta 1697.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi Terveys