Digitan palvelut tuovat digitalisaation hyödyt myös kiinteistötoimialalle


Digitan kiinteistöratkaisut tuovat kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille toivottua tehokkuutta, asumismukavuutta ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Palveluja voidaan hyödyntää nyt myös rakennustyömailla. 

 

Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala korostaa, että digitalisaatiolla pyritään parantamaan kilpailukykyä ja tehokkuutta, sekä luomaan uutta liiketoimintaa. 

– Nämä digitalisaation tavoitteet ovat keskeisiä kaikilla toimialoilla, myös kiinteistöissä, hän kuvailee. 

Digita hahmottaa kiinteistöalan trendeiksi ekologisuuden, energia- ja kustannustehokkuuden, kohonneet vaatimukset asuinmukavuudelle sekä tietoliikenneyhteyksien toimivuuden. Kasvavat vaatimukset myös lisäävät kiinteistöjen kustannuskuormaa. 

Digitan ainutlaatuinen kiinteistötarjooma vastaa näihin suuntauksiin ja jakautuu neljään osa-alueeseen, kiinteistöjen olosuhdemittauksiin, asuntokohtaiseen veden etäluentaan, sisäkuuluvuuspalveluihin ja kattopaikkojen hallinointiin. 

Kiinteistöjen olosuhdemittaukset toteutetaan antureilla käyttäen maanlaajuista IoT LoRaWAN-verkkoa. Niiden avulla voidaan varmistaa optimaaliset asumisolosuhteet, terveellinen sisäilma ja mahdollistetaan esimerkiksi parempi energiatehokkuus. 

Myös asuntokohtainen vedenkulutuksen etäluenta vastaa energia- ja kustannustehokkuuden vaatimukseen, sekä luo kiinteistöissä asuville oikeudenmukaisuutta asumiskuluihin. 

Paremmat yhteydet ja rakennusaikainen data käyttöön 

Asuntojen sisäkuuluvuuspalveluilla varmistetaan matkapuhelinverkon toimivuus. Kuuluvuusongelmat ovat lisääntyneet uusien rakennusmateriaalien ja korkeampien taajuuksien käytön myötä. Digita ratkaisee tätä haastetta tuomalla kiinteistöihin kuukausimaksullisena palveluna sisäverkon, joka parantaa kuuluvuutta. 

Kattopaikkahallinta sen sijaan tuo kiinteistöille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa vuokraamalla katoiltaan tilaa tukiasemille. 

– Tämä ei ole kiinteistöille ydinliiketoimintaa, joten me voimme toimia riippumattomana toimijana, joka tarjoaa tilaa eri operaattoreille markkinahinnoin ja varmistaa, että esimerkiksi asennukset on tehty kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Ala-Hautala toteaa. 

Lisäksi Digitan palveluista voidaan hyötyä jo rakennusvaiheessa. Valmiiksi olemassa oleva IoT-infrastruktuuri mahdollistaa anturiteknologian käytön jo työmailla. Rakennustyömaalla dataa voidaan kerätä ja hyödyntää esimerkiksi kosteuden hallintaan, sääolosuhteiden tarkkailuun, kulunvalvontaan tai työkoneiden sijaintia hallinnoimaan. 

– Meillä on kattava verkko, käyttämillämme antureilla on helppo huollettavuus ja ne toimivat ilman kaapeleita, joten ratkaisut sopivat hyvin käytettäväksi työmaaolosuhteissa, Ala-Hautala toteaa.

www.digita.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021