Digitalisaatio tuo merkittäviä hyötyjä sekä sähköverkon kehittäjälle että asiakkaille


Caruna on ottanut edelläkävijäaseman alan digitalisaatiossa. Uusien työkalujen käyttöönottoa vauhdittavat viime aikojen suuret sähkönkäyttöön ja -tuotantoon liittyvät murrokset. 

Carunalla sähköverkon hallinta- ja operointiyksikköä johtava Elina Lehtomäki kuvaa, etteivät sähkönkäytön muutokset ole vuosikymmeniin olleet yhtä suuria kuin nyt. Vahva ja älykäs sähköverkko on eräänlainen solmukohta energiamurroksessa, sillä se mahdollistaa siirtymän kohti puhtaampaa energian tuotantoa, jakelua ja kulutusta. 

Pienasiakkaiden puolella nähdään sähköiseen liikenteeseen siirtymistä, lämmitystapojen muutoksia kuten lämpöpumppujen yleistymistä sekä aurinkoenergiantuotannon lisääntymistä. 

”Toisaalta myös teollisuuden prosesseissa käytetään enemmän lämpöpumpputekniikkaa ja tuulivoiman osuus energiantuotannosta kasvaa. Tässä tilanteessa verkkoja ei enää voida suunnitella historiatiedon avulla, vaan tarvitsemme uusia tapoja erityisesti mallintamiseen.” 

Ratkaisuna nähdään digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lehtomäen mukaan digitaalisilla ratkaisuille voidaan kattaa kaksi näkökulmaa ja aikajännettä. 

”Olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön monia työkaluja, sovelluksia ja järjestelmiä, jotka palvelevat sekä verkon pitkäjänteistä kehittämistä että päivittäistä hallintaa. Nämä auttavat meitä mahdollistamaan yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteet.” 

Parempaa asiakaspalvelua ja tehokkaampaa työtä 

Digitaalisten työkalujen käyttö tuo mukanaan mahdollisuuksia tehostaa työtä, lisätä reaaliaikaisuutta ja parantaa asiakkaiden palvelua. 

”Käytännön esimerkki tästä on mittarien laajempi hyödyntäminen. Saamme sähkömittarilta tiedon verkossa tapahtuvista muutoksista parhaimmillaan jo ennen kuin asiakas huomaa sitä itse”, kuvailee järjestelmänhallinnan kehityksestä vastaava Timo Kaartio. 

Tämän avulla esimerkiksi viat ovat nopeampia korjata, samalla asiakkaalle voidaan viestiä proaktiivisesti vian kestosta ja syystä. Viankorjausta parantaviin ratkaisuihin kuuluvat myös kauko-ohjattavat erotinlaitteet, joilla voidaan rajata vian piirissä olevat alueet nopeasti. 

”Olemme satsanneet paljon myös siihen, mitä asiakkaille on tarjolla digitaalisissa kanavissa. Analytiikalla voimme antaa ajoissa tiedon esimerkiksi poikkeuksellisesta sähkönkulutuksesta”, Lehtomäki mainitsee. 

Digitaaliset ratkaisut tukevat myös caru-nalaisten omaa työtä. Robottiavusteinen työkalu auttaa sähköverkon suunnittelussa ja kenttätyöntekijöille on oma työkalu, jolla dokumentoidaan reaaliajassa työn edistymistä. 

Sekä Lehtomäki että Kaartio näkevät, että digitalisaation edistäminen on tällä hetkellä kriittistä. 

”Kulutuksen ja tuotannon muuttuminen hiilineutraaliksi on asia, johon täytyy pystyä vastaamaan todella nopeasti. Tähän ei pystytä ilman digitaalisia ratkaisuja ja tiedon tehokasta hyödyntämistä”, Kaartio summaa. 

Tutustu tarkemmin: www.caruna.fi

Jaa tämä artikkeli


Edelläkävijät