Digitaalisuus kaupallisen toiminnan ytimeen


Bilot vahvistaa viimeisimmän yritysoston myötä entisestään kokonaisvaltaisen palveluntarjoajan asemiaan. Bilot tarjoaa asiakkailleen vahvempaa strategista näkemystä digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan suunnittelussa sekä toteutuksessa. 

Syyskuun lopussa Bilot Oyj hankki digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän suunnittelutoimisto Motleyn koko osakekannan. Kaupan myötä Motleyn toimitusjohtaja Jens Krogell (kuvassa oikealla) siirtyi marraskuun alussa vetämään koko Bilot Oyj:tä. 

”Pelkästä verkkokaupasta on nyt siirrytty kokonaisvaltaiseen digitaaliseen liiketoimintaan. Asiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että verkkokaupan osana tarjotaan lisäpalveluita paremman asiakaskokemuksen takaamiseksi kuten vaikkapa reaaliaikainen lähetysseuranta, jolla tilaaja rakennustyömaalla voi seurata tavaran saapumista ja siten vaikuttaa työmaan tehokuutteen. Tehokkaat ja toimivat digitaaliset palvelukanavat eivät siis ole enää oma siilonsa vaan toiminnan ydin”, Krogell kiteyttää. 

Bilotin asiakaskunnassa on keskisuuria ja suuria yrityksiä, joista osan kanssa asiakkuus on kestänyt jo yli viisitoista vuotta. Perinteisestä liiketoiminnasta siirtyminen isompiin digitaalisiin, lisäarvopalveluita tarjoaviin kokonaisuuksiin, kuten vaikkapa verkkokauppaan, tarkoittaa monissa yrityksissä uudelleenorganisointia, strategiamuutoksia ja uudenlaisen digitaalisen palvelutarjooman synnyttämistä. Verkkokauppa saattaa ulospäin näyttää simppeliltä, mutta todellisuudessa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luontiin tarvitaan eri taustajärjestelmien, kuten vaikkapa hinnoitteluratkaisun tai ERPin saumaton yhteentoimivuus itse verkkokauppa-alustan kanssa. Tästä työstä syntyy Bilotin tarjoama lisäarvo asiakkailleen: syvä ymmärrys ja osaaminen niin palvelumuotoilusta kuin ERPin integroimisesta verkkokauppaan aina jatkuviin tukipalveluihin saakka tuo asiakkaan kriittisiin liiketoimintoihin tehoa ja säästöjä. 

Digitaalisuuden roolin kasvu asiakasrajapinnassa 

Viimeistään koronapandemia osoitti toimivan digitaalisen kaupankäynnin merkityksen. ”Yrityksissä on herätty miettimään, miten monikanavainen palvelumallitulisi organisoida. Yksi iso liiketoimintamalleja ja taustajärjestelmiä uudistava trendi on, että yritykset eivät enää myy vain omaa valikoimaansa vaan myös kumppaiden tuotteita ja palveluita luoden omia markkinapaikkoja”, Krogell pohtii. 

Tämä voi johtaa parhaimmillaan yrityksen koko position muuttamiseen kokonaisarvoketjussa. ”Esimerkiksi tuotteita valmistava organisaatio voikin nyt digitaalisia kanavia hyödyntäen myydä suoraan loppuasiakkaalle ja samalla palvella entistä paremmin jakelijoita ja jälleenmyyjiään”, lisää Bilotin Customer Experience liiketoiminnasta vastaava Riku Kärkkäinen. 

Kaikki osapuolet voittavat 

”Parhaimmillaan samoja digitaalisia palveluja voivat hyödyntää niin jakelijat, kumppanit kuin loppuasiakkaatkin rakentamiemme ratkaisuiden avulla”, Kärkkäinen kuvailee myös palvelun nopeutumista loppuasiakkaalle – seikka, joka tuo todella merkittävää lisäarvoa niin loppuasiakkaalle kuin lisäpalvelun myynnille. 

”Lisäarvo on juuri asian ydin”, Krogell jatkaa: ”Osaava kumppani digitaalisessa kehityksessä on nyt entistä tärkeämpi myös kansainvälistä kasvua hakeville. Ei ole tuotetta tai palvelua, jota ei voisi digitaalisesti globaalisti myydä.” 

”Lisäarvopalveluita digitalisoimalla pystyy erottautumaan ja olemaan mukana huomisen pelissä”, Kärkkäinen summaa. ”Transaktiosta on hypätty nyt aitoon digitaaliseen vuorovaikutukselliseen palveluun, myös b2b-puolella. Digitaalisuus ja datalähtöinen kaupallisuus kasvattaa rooliaan voimakkaasti ja siksi yrityksissä ei pidä ajatella, että oma tontti on nyt tältä osin kunnossa. Toimintaa pitää kehittää jatkuvasti sillä kilpailu kovenee joka päivä”, Krogell lisää. 

Tutustu tarkemmin: bilot.group/fi

Jaa tämä artikkeli


Asiantuntijat eCommerce2.0