Digitaalisen ambition tulee koskettaa kaikkia


Vaikka pandemia voi olla hyvinkin ollut katalyyttinä muutokselle, se ei kuitenkaan ole syy muuttumiselle. Tiesimme jo etukäteen, että asiakastarpeet sekä tarpeet työnantajana tulevat muuttumaan; Samalla kun esimerkiksi elämäntapojamme, asumista ja kulutustottumuksia ravistellaan, meidän pitäisi myös ymmärtää, onko strategiamme rakennettu kehityksen kannalta vankalle perustalle. 

Taloudellisen ympäristön muutos ohjaa meitä uudelleen ajattelemaan kuinka tuottaa arvoa sekä nykyisille että tuleville asiakkaille. Samalla sekä mahdollisuuksien että potentiaalisten uhkien avaruudet laajenevat. Gartnerilla suosittelemme yhdistelmällisen (composable) liiketoimintastrategian kehittämistä, johon yhdistyvät mukautumiskyky ja modulaarisuus liiketoiminnan arkkitehtuurina. Näin pystytään aikaisempaa huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin liikkumaan markkinavaatimusten suuntaan, osallistaa resursseja ja mahdollistaa koko organisaatiota koskeva muutos, kasvu ja evoluutio. 

Muutosvauhti voi olla niin nopeaa, että tuotetta on totuttu myymään B2B-sektorille, kunnes pandemian myötä myynti koskikin kokonaan B2C-sektoria. Muutoksen luominen myös tulevaisuudessa vaatii tiettyjä valmiuksia. Keskeistä on, että teknologia (IT) ei ole enää liiketoiminnan tukifunktio, vaan objektiivi uuden strategian, tuotteiden ja ansaintamallien luomiselle sekä tapa haastaa vanhentuneet tavat tehdä liiketoimintaa. 

Esimerkiksi digitaalisen toimeenpanon tuloskortin avulla voidaan arvioida, suorituskykytestata ja vertailla liiketoiminnan tavoitteita ja digitaalisten alustojen kuten data-analytiikan, pilvipalvelujen sekä keinoälyn kypsyysasteita. Vaatii paljon keskustelua, jotta digitaalinen ambitio löydetään organisaationa. Siihen tarvitaan yrityksen laajuista toimeenpanijuutta, jota johtaa hallitus ja toimitusjohtaja. 

Galith Nadbornik

Regional Vice President Gartner 

Jaa tämä artikkeli


Asiantuntijat CEO