Digitaalinen ja vihreä siirtymä ovat pian arkeamme


Pirkanmaalla mietitään jo, miten digitaalista ja vihreää siirtymää viedään maakunnassa eteenpäin. Pirkanmaan liitossa se tulee olemaan toiminnan läpileikkaava teema. 

– Siirtymä näkyy maakunnan keskeisissä ekosysteemeissä, kuten valmistavassa teollisuudessa ja bio- ja kiertotaloudessa. Kehittyvää maakuntaa rakennetaan näillä teemoilla eurooppalaisessa yhteistyössä, pirkanmaalaisten edun mukaisesti. Myös EU-rahoitusta suunnataan näin strategisemmin, aluekehitysjohtaja Päivi Myllykangas sanoo. 

Innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja Petri Räsänen lisää, että maakuntaan sovitaan ensin yhdessä tavoitteet. Tähän tarvitaan yhteistyö elinkeinoelämän, tutkimus-ja opetuslaitosten ja kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueen kanssa. Työtä linjaavat EU:n ja Suomen kansalliset tavoitteet ja tiekartat. 

– Pirkanmaa on maan johtavia digitaalisten osaajien kouluttajia. Meillä on merkittävä joukko digitaalisesti valveutuneita, mutta vielä digitaalista arvonluontia etsiviä pk-yrityksiä, joiden nouseminen data-talouden eturiviin voisi luoda maakuntaan merkittävää uutta kasvua. 

Pirkanmaa on Suomen tärkein osaamiskeskittymä tulevaisuuden mikroelektroniikan suunnittelussa, mikä on keskeinen kilpailukyvyn ja suvereniteetin lähde useilla toimialoilla. Julkisten palvelujen digitalisaatio on vahvojen ja kasvavien ohjelmistoyritystemme tärkeimpiä osaamisalueita. 

– Kokoamalla näkemyksemme ja voimavaramme yhteen ja viestimällä niistä aktiivisesti voimme olla pystyvä ja haluttu kumppani, kun investoinnit kotimaassa ja EU:ssa toden teolla lähtevät liikkeelle. Tuleva kestävä hyvinvointimme ja vaurautemme riippuu näistä investoinneista, Räsänen sanoo. 

Uusi ohjelmakausi tukee tavoitteita 

Uusi rakennerahasto-ohjelma Uudistuva- ja osaava Suomi on käynnistymässä. Vuoden 2022 alussa Pirkanmaan liitossa voidaan avata ensimmäiset haut. 

Maakunnan käytettävissä olevaa uutta EAKR-rahoitusta suunnataan erityisesti pk-yritysten digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen. Lisäksi rahoituksessa panostetaan kärkiteknologioiden (mm. mikropiirit, 5G, fotoniikka, älykäs valmistus) kehittämis- ja kokeiluympäristöihin, jotka pyritään kehittämään pitkäaikaisen EU-rahoituksen piiriin kuuluviksi TKI-ympäristöiksi. 

Pirkanmaan liiton koordinaatiorooli sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti on ottamassa merkittäviä steppejä. Pirkanmaan liitto on vahvasti mukana EAKR-ohjelman uusissa avauksissa, kun sen vastuulle on annettu kestävän kaupunkikehittämisen osion kansallinen koordinaatiotehtävä. Tehtävään sisältyy 16 ekosysteemisopimuksen toimeenpano yhdessä kaupunkien, työ- ja elinkeinoministeriön ja maakuntien liittojen kanssa. 

– Uusi avaus on myös ennakointiallianssi, jota rakennetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Business Tampereen kanssa. Allianssin kautta voidaan tunnistaa mm. tulevaisuuden osaamistarpeita, ja tätä tietoa hyödynnetään eri verkostoissa myös liiton koordinoimassa Pirkanmaan koulutusryhmässä, Päivi Myllykangas sanoo. 

Maakuntakaava on meidän kaikkien 

Maankäytön suunnittelussa sovitetaan yhteen niin asukkaiden, elinkeinoelämän kuin luonnonympäristön tarpeita yli kuntarajojen. Maakuntakaavaa päivitetään joidenkin teemojen osalta, joiden sisältö tarkentuu ensi vuonna. Myös asukkaat pääsevät vaikuttamaan. 

– Valmistelemme uutta energiastrategiaa ja samassa yhteydessä käydään läpi vetytalouden edellytyksiä maakunnassa. Myös tuulienergiaa selvitetään maakuntakaavatyön taustaksi, suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen sanoo. 

– Lisäksi Pirkanmaalle laaditaan Suomen ensimmäistä alueellista luonnon monimuotoisuusohjelmaa yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Maakuntamme on tässä mallina muille, Rissanen jatkaa. 

Maakuntakaavassa ja liikennejärjestelmätyössä ilmastotavoitteet ja vähähiilisyys ovat keskeinen osa suunnittelua. Maankäytön suunnittelu vaikuttaa järjestelmiin, joilla hillitään ja sopeudutaan muutokseen. 

Katso lisätietoa: www.pirkanmaa.fi 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä pirkanmaa