DIGISYRJÄYTYMINEN lisää eriarvoisuutta Suomessa


Digisyrjäytetyksi tuleminen mielletään tavallisesti ikäihmisten ongelmaksi. Tutkimusten mukaan digiosallisuuteen vaikuttaa kuitenkin moni muukin tekijä kuin vain ikä. Muita tekijöitä ovat kielitaito, köyhyys, matala koulutus tai toimintakyvyn rajoite. Digitalisoitumisen myötä eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa näyttää kasvavan.

”Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka jäävät vaille tarvitsemiaan palveluita tai apua, koska he eivät osaa käyttää digitaalisia palveluita. Arkisten asioiden hoitaminen on olennaisesti vaikeutunut tai jopa estynyt lähes kokonaan. Se on huono asia”, pohtii Suomen YMCA:n liiton kehitysjohtaja Ari Inkinen.

Suomen YMCA:n liitolla on käynnissä Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa pienten sote-yhdistysten osaamista ja valmiuksia digisyrjäytettyjen auttamisessa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa hankkeessa on mukana noin 10 soteyhdistystä.

”Digisyrjäytymistä voidaan ehkäistä. Soteyhdistykset kohtaavat päivittäin tuhansia ihmisiä. Yhdistysten päättäjiä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä tulisi tukea. Tarvitaan koulutusta, ohjausta ja opastusta enemmän kuin niitä nykyisin on tarjolla. Kunnilla on keskeinen rooli toiminnan mahdollistamisessa, esimerkiksi järjestöavustuksien tai oikein mitoitettujen hankintojen kautta. Ihmisille tulisi olla tarjolla tukea ja apua juuri siellä missä he arkeaan viettävät. Työpajat, kohtaamispaikat, asumisyksiköt, seurakuntien diakoniatyö tai kotiin vietävät palvelut tavoittavat heitä, joihin muutokset eniten vaikuttavat”, korostaa Inkinen.

Suomen YMCA:n liitto on osa maailmanlaajuista YMCA-liikettä. YMCA-liike toimii merkityksellisyyden kokemisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Liike tavoittaa vuosittain 40 miljoonaa nuorta ja sen terveysohjelmien piirissä on 17 miljoonaa ihmistä.

www.ymca.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi