DIGIONE-HANKE helpottamaan kouluarkea


Oppilas, huoltaja ja opettaja ansaitsevat helppokäyttöisen ja ajantasaisen digialustan sujuvoittamaan arkea ja tasa-arvoistamaan oppimista – asuinkunnasta riippumatta. DigiOnesta rakennetaan sellaista yhteistyössä Kuntien Tieran ja seitsemän kaupungin kanssa. 

Nyt vaikuttaa hyvältä. Menossa on opetus- ja koulutusalan digihanke, jossa kehitysvaiheessa on tiiviisti mukana niin alustan tulevia suurkuluttajia kuin kuntien ja yritysten huippuosaajia. Lähtökohtana on kehittää mahdollisimman helppokäyttöinen järjestelmäkokonaisuus, jota on helppo myöhemmin palastellen laajentaa. 

Lasten ja nuorten etu edellä 

”Tavoitteena on lasten ja nuorten oppimisedellytysten ja hyvinvoinnin parantaminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen tuottamalla mahdollisimman käyttäjäystävälliset ja reaaliaikaiset palvelut sujuvoittamaan arkea”, toteaa DigiOne hankejohtaja Kirsi Lehto Vantaan kaupungilta. 

Yhteiseen digitaaliseen alustaan perustuva koulutuksen ekosysteemi on kansainvälisessä mittakaavassakin ainutlaatuinen. ”Aluksi seitsemän kuntaa ja myöhemmin kaikki halukkaat maamme kunnat, on tarkoitus saada toimimaan samassa järjestelmäkokonaisuudessa. Yhdellä kirjautumisella, vaikka kännykästä käsin, voi jatkossa saada reaaliaikaista tietoa esimerkiksi opiskelijan lukujärjestysmuutoksista tai arvosanojen perusteista. Myös opetussuunnitelma saadaan näin osaksi arjen tekemistä”, konkretisoi DigiOne Tampereen hankepäällikkö Jasmina Ylinikkilä. Hänellä on kokemusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä alakoulun luokanopettajan roolissa. 

DigiOne hankejohtaja Kirsi Lehto.

Palvelun käyttöönoton myötä kaikille käyttäjille, oppijoista opettajiin, on luvassa merkittävää helpotusta. Pilottikoulut Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Oulussa, Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä kokeilevat DigiOne-alustaa ensi vuoden keväästä alkaen, minkä jälkeen käyttöä laajennetaan asteittain valtakunnalliseksi. 

Pitkäaikaisia ja monipuolisia hyötyjä 

Hankkeella tavoitellaan myös pitkäaikaisia hyötyjä. ”Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen omassa tehtävässä helpottaa arkea niin oppilaan, huoltajan kuin oppilaitoksen päässä. Myös kuntien yhteistyö ottaa ison askeleen eteenpäin. Opetussuunnitelman hyödyntäminen opetuksessa, oppimisen arviointi ja opettajan raportointi helpottuu sekä opetuksen ulkopuolinen rutiinityö vähenee automaation myötä. Jatkossa uudenlaisia mm. tekoälyä hyödyntäviä ja käyttäjiä helpottavia lisäpalveluita voi joustavasti lisätä palvelukokonaisuuteen. DigiOnen myötä syntyneitä yhteistyöverkostoja kunnat voivat hyödyntää muissakin hankkeissaan”, Lehto jatkaa. 

Ensimmäisessä vaiheessa DigiOne kokoaa palvelut perusopetuksesta lukio-opetukseen. Myöhemmin tavoitteena on laajentua myös varhaiskasvatukseen ja toisen asteen ammatilliselle puolelle. Tiedä, vaikka DigiOnesta tulisi uusi hittivientituotteemme. 

Tutustu tarkemmin: www.digione.fi

Jaa tämä artikkeli


Lapsiperheiden Suomi