Delfoi Oy tukee teollisuuden tuottavuutta alan tehokkaimmilla ohjelmistoratkaisuilla


Teollisuuden robotiikan ohjelmistoratkaisujen asiantuntija Delfoin tuotteet ovat avainasemassa, kun haetaan korkeampaa käyttöastetta ja tuottavuutta. Ohjelmistokehityskyvykkyyden ohella yritys erottuu globaalisti hyvällä toimialaosaamisellaan, tiiviillä asiakasyhteistyöllä ja pitkällä historialla. 

Delfoi kehittää ja toimittaa visuaalisia, tekoälyyn pohjautuvia robottien etäohjelmointi- ja simulointiohjelmistoja globaalisti, esimerkiksi robottihitsausta varten. Yrityksen toinen tuotelinja on visuaalinen ja web-pohjainen tuotannonsuunnittelu- ja aikataulutusohjelmisto, jolla parannetaan radikaalisti tuottavuutta eri toimialoilla. 

– Kun puhutaan kilpailukyvystä ja tuottavuudesta, robotiikan ratkaisut ovat kriittisessä roolissa, aloittaa Heikki Aalto, Executive Vice President. 

Delfoin robotiikan etäohjelmointituotteiden ohjelmointinopeus on benchmarkeihin verrattuna poikkeuksellisen korkealla tasolla, mikä korreloi suoraan tuottavuuden kasvattamisen kanssa. Tämä onkin tehnyt Delfoin ohjelmistoista vertailujohtajan. 

– Kun puhutaan geneerisistä, eli robottivalmistajariippumattomista, ohjelmistovaihtoehdoista meidän tuotteillamme valmiita robottiohjelmia pystytään tuottamaan jopa 30–50 kertaa nopeammin, kuin etäohjelmoinnilla yleensä. Ohjelmisto sisään rakennettu äly muuttaa perinteisen ohjelmoinnin ohjelmien generoimiseksi, puoli-automaattisesti, Aalto kuvailee. 

Tämä on erityisen tärkeää, kun käyttöaste halutaan pitää korkeana, vaikka valmistettavat sarjat olisivat pieniä tai niitä vaihdetaan usein. Myös alihankkijoiden kyky toimittaa komponentteja usealle päämiehelle tulee mahdolliseksi, eikä riippuvuus vain yhdestä päämiehestä tee toiminnasta haavoittuvaa ja riskialtista. 

– Tuotannon sarjakoot ovat pienentyneet kaikilla toimialoilla ja tämän myötä robottien käyttöaste on laskenut. Delfoin ohjelmistolla saadaan CAD-malleista maksimaalinen hyöty irti ja siten voidaan mahdollistaa tehokas tuotanto, sarjakoosta riippumatta, kuvailee Saku Järvinen, Vice President, Sales. 

Hitsaajapula vauhdittaa robotiikan lisääntymistä 

Robotiikan ja etäohjelmointituotteiden käyttöönottoa vauhdittaa myös hitsaajapula. Esimerkiksi The American Welding Society on arvioinut, että vuoteen 2024 mennessä USA:n työmarkkinoilla on 400 tuhannen hitsaajan vaje. 

– Sama ongelma on esillä kaikissa maissa ja kaikilla terästoimialoilla. Yritysten kasvukyvyn kannalta on olennaista ottaa robotiikka yhä laajemmin käyttöön valmistuksen eri prosesseissa, ja jotta robotiikan käyttö olisi kustannustehokasta, täytyy sen olla CAD-mallipohjaista ja etäohjelmoitavaa, Järvinen toteaa. 

Delfoin ratkaisuihin ovatkin jo päätyneet monet alansa johtavat valmistajat. Kansainvälisesti asiakkaita ovat esimerkiksi John Deere ja Bobcat-brändistä tuttu Doosan Group. Suomessa merkittävimpiin asiakkuuksiin kuuluu metsäkonevalmistaja Ponsse. 

Laatua ja älykkyyttä 

Nopeuden lisäksi Delfoin ohjelmistoissa panostetaan laadunvarmistamiseen. 

– Ohjelmisto mahdollistaa yrityskohtaisen prosessitietojen tallentamisen ja uudelleen käytön. Näin varmistetaan samanlaatuinen lopputulos kaikissa valmistusprosesseissa, Aalto kuvailee. 

Tulevaisuudennäkymien osalta Delfoi jatkaa kasvamistaan ja kansainvälistyy entisestään. Uusia osaajia palkataan jatkuvasti ja suunnitelmissa on tiivistää globaalisti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, jotta voidaan paremmin muokata mielikuvaa digitalisaation ja robotiikan mahdollisuuksista. 

– Hitsauksessa työskennellään nykyään älykkäiden ja visuaalisten ohjelmistoratkaisujen, sekä robotiikan kanssa, se tulisikin nähdä modernina ja teknologisesti edistyksellisenä toimialana Järvinen esittelee. 

Yrityksessä ratsastetaankin vahvasti ns. Industry 4.0 -digitalisaation aallonharjalla, jossa automaatio näyttelee suurta roolia. Järvinen ja Aalto näkevätkin, että älykkäät, digitalisaatioon pohjautuvat ratkaisut ovat oikea tapa lisätä teollisuuden tuottavuutta. 

Edistämällä Industry 4.0 -murrosta mahdollistetaan valmistusteollisuuden pysyvyys Suomessa ja muissa länsimaissa, paremman tuottavuuden avulla. Ihmisten prosessiosaamista tulee jatkossa hyödyntää enemmän robotiikan käytön lisäämisessä.

Tutustut tarkemmin: www.delfoi.com

Jaa tämä artikkeli


Teknologia- ja Teollisuusratkaisut