Codeo on kestävän työelämän asialla


Ohjelmistokehitysalan asiantuntijayritys Codeo on rakennettu alusta asti reiluksi ja avoimeksi työpaikaksi. Käytössä on monia poikkeuksellisia toimintatapoja läpinäkyvyyden ja tasa-arvon varmistamiseksi. Codeon näkemyksen mukaan työelämän tulisi kehittyä laajasti ihmisläheiseen ja vastuulliseen suuntaan. 

Codeo on perustamisvuodestaan 2011 saakka pyrkinyt luomaan kestävämpää työelämää. Tavoitteena on, että työntekijät voivat hyvin koko uransa ajan ja työ sopii ihmisten elämään – ei toisin päin. Jokaisen yksilölliset tarpeet ovat yrityksessä etusijalla ja tasavertaisuus perusolettamus. 

Yksi Codeon käytänteistä on palkka-avoimuus; palkkamallit ja mediaanipalkka ovat kaikkien nähtävissä verkkosivuilla. 

”Läpinäkyvyys on vastuullisuuden ja tasapuolisuuden edellytys. Se antaa kenelle tahansa mahdollisuuden arvioida toimintaamme, sekä lisää työhyvinvointia vähentämällä henkistä kuormaa, epäselvyyksiä ja ristiriitoja”, kertoo toimitusjohtaja Liisa Rusanen. 

Codeon radikaaleihin malleihin kuuluu myös voittoleikkuri, joka pitää yrityksen voitto-osuuden enintään 10 prosentissa. Ylimenevät voitot jaetaan yrityksen koodareiden kesken, esimerkiksi vuonna 2020 työntekijät saivat 80 prosenttia liikevaihdosta ja yli puolet voitosta. 

Lisäksi arkiset työtavat tukevat hyvinvointia. Käytössä on joustavan työajan lisäksi mahdollisuus valita joustava työmäärä, jossa palkka skaalautuu tehtävien tuntien mukaan. 80-prosenttista työaikaa saa noudattaa halutessaan jatkuvasti, eikä ylitöitä yrityksessä tehdä. 

Jatkuvaa kehitystä 

Codeo on saanut toimintatavoistaan myös tunnustusta. Viime vuonna Mieli ry myönsi yritykselle Hyvän mielen työpaikka -merkin. Oikotien Suomen suurimassa työelämän vastuullisuustutkimuksessa Codeo sai toisen sijan pienten ja keskisuurten organisaatioiden sarjassa. 

Vaikka yritys on saanut vastuullisuuden osalta jo poikkeuksellisen paljon aikaiseksi, jatkuu työ siihen liittyen myös tulevina vuosina. 

”2022 tulee olemaan todellinen vastuullisuusvuosi, kun edellinen toimitusjohtajamme siirtyi nyt vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi. Meillä on siis dedikoitu henkilö luotsaamaan tätä kokonaisuutta. Suhtaudummekin kestävän työelämän kehittämiseen pitkäjänteisenä prosessina”, Rusanen kuvailee. 

Codeolla koetaan, että yritys voi toimia koko alaa ohjaavana esimerkkinä siitä, miten reilut toimintatavat eivät ole ristiriidassa kannattavan liiketoiminnan kanssa. Erilainen lähestymistapa nähdään selkeäksi kilpailueduksi. Henkilöstö haluaa olla yrityksessä, joka toteuttaa mielenkiintoista kasvutarinaa kestävillä toimintatavoilla. 

”Asiakkaamme arvostavat vastuullisuuttamme ja se on myös keskeinen syy hakea meille töihin. Olemme vastuullinen kumppani”, Rusanen summaa. 

Tutustu tarkemmin: www.codeo.fi

Jaa tämä artikkeli


Tekoja Suomesta