Chempolis hyötyi Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden johtoryhmävalmennuksesta – tulokset puhuvat puolestaan


Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennuksissa hyödynnetään peilitunneli-metodia, jonka avulla ihmiset tulevat tutuiksi itsensä kanssa ja ymmärtävät sen avulla paremmin myös muita. 

Peilitunneli-metodia hyödynnettiin myös, kun Oulussa sijaitseva Chempolis Oy halusi panostaa johtoryhmänsä työskentelyyn. Valmennusprosessi käynnistettiin yhdessä Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa ja valmennuksen runkona olivat valmennuspäivät sekä ryhmätyönohjaukset noin kuukauden välein 1,5 vuoden ajan. Keskeisempiä teemoja olivat oman toiminnan reflektointi, omien toimintatapojen joustava muuntaminen tilanteiden mukaan sekä ryhmädynamiikan ymmärtäminen. Lisäksi haluttiin määritellä johtoryhmän perustehtävä ja tavoitteet lähitulevaisuudelle. 

”Sekä johtoryhmätyöskentely että ryhmädynamiikka ovat ottaneet suuren askeleen eteenpäin.”

Prosessi on saatu päätökseen ja palautekyselyssä vastauksissa näkyi tyytyväisyys valmennuskokonaisuuteen. Kehittymisen ja lähentymisen määrä oli osallistujille positiivinen yllätys. Yhteiset pelisäännöt on määritelty ja jokainen on myös saanut käsityksen siitä, millainen itse on johtajana. Prosessin aikana käsiteltiin isoja teemoja ja nyt ryhmässä vallitsee luottamuksen ja muiden arvostamisen ilmapiiri. Erilaiset näkemykset uskalletaan nostaa esille ilman toisen loukkaamisen pelkoa. Osallistujat totesivat, että ihminen pystyy kehittymään ja muuttumaan, vaikka se ei olekaan helppoa. Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennusprosessi säännöllisine tapaamisineen toi uusia näkökulmia johtoryhmätyöskentelyyn ja edisti ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta.

Teemme työelämästä paikan, jossa meidän on hyvä elää toistemme kanssa. www.hyvinvoinninsuurlahettilaat.com 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi