Sosiaalisesti älykkäät toimitilat, ihmiseltä ihmiselle

Workery-toimistoja rakentuu myös Triplan naapuriin Trigoniin.  YIT suunnittelee yhdessä kumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa toimitiloja..

Lue

Viihtyisä ja terveellinen työympäristö on investointi viivan alle

Jo jonkin aikaa on puhuttu rakennusten ympäristö- ja energiaystävällisyydestä ja niihin liittyvistä luokituksista. Mutta..

Lue

Tukea yritysten kansainvälistymisvalmiuksien lisäämiseksi

Helsingin seudun kauppakamarin Chamber Talent Boost auttaa yrityksiä löytämään itselleen kansainvälistä, osaavaa työvoimaa helpolla..

Lue

Älä osta valmennuksia, osta vaikuttavuutta!

Kimmo Huhtimo ja Niina Nurminen ovat yhdistäneet erilaiset osaamisensa tuloksekkaasti. Valmennusten haasteet liittyvät niiden vaikuttavuuteen: kuinka tavoiteltu muutos saadaan näkymään..

Lue

Vastuullisia uutisia yrityksille ja oppilaitoksille

Kuvassa: Tuula Pohjola (Kuva: Mari Laesterä) Crnet Oy on palveluyritys, joka ensimmäisenä Suomessa on..

Lue

Menestyjät meditoivat 2020-luvulla

Työn paineet ja yhä monimutkaistuva toimintaympäristö haastavat hyvinvointimme ja kykymme tehdä keskittyneesti tuloksia. Moni..

Lue

Vain harvat selviävät markkinoinnin murroksesta organisaation sisäisin resurssein

Markkinoinnin kentälle on tullut viime vuosina valtavasti uusia asioita, joita ymmärtääkseen voi olla järkevintä..

Lue

LASSILA & TIKANOJA on Huomisella töissä

Lassila & Tikanoja edistää toiminnallaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, hillitsee ilmastonmuutosta sekä innovoi ratkaisuja turvallisten..

Lue

Ryhmäeläkkeellä palkitseminen tarjoaa vakautta yritysten muutostilanteisiin

Ryhmäeläke on palkitsemisen muoto, jossa yritys maksaa saavutetuista tavoitteista ennalta sovitun mallin mukaisesti kannusteet..

Lue

Työelämän murros asettaa haasteen työkyvyn johtamiselle

Työkyky määrittyy karkeistaen työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välisessä suhteessa. Työelämämme rakennemuutoksessa myös työkykyyn..

Lue

Johtamisopit ajan tasalle Vaasan yliopiston ohjelmin

Johtamistaitoja voidaan kehittää muun muassa MBAohjelmissa. Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmat kehittymishaluisille johtajille ja..

Lue

Työhyvinvointi on strateginen valinta

Työhyvinvointikortti-koulutus luo yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä luo uutta innostusta meneillään..

Lue

Suomen asiantuntevinta sisältömarkkinointia

Kun sinulla on tahtotila, idea tai jo valmis viesti - me varmistamme, että tavoittelemasi asiakas kuulee sen.