Missiona yhteistyö

Vahva joukkuehenki ja yhteistyö ovat Pemamekin toiminnan kulmakiviä. Robotiikkainsinööri Ann-Marie Hamberg, teknisen tuotekehityksen päällikkö Martti..

Lue

Kokoaan suurempi vastuullisen maalämpökaivoporauksen edelläkävijä

Maalämpökaivojen poraukseen erikoistunut PT Energia Poraus Oy toimii Pohjois- ja Etelä -Savon sekä Etelä-..

Lue

ALLU-laitteilla materiaalit ja maa-ainekset uusiokäyttöön, ympäristöä säästäen

Jotta maa-aines tai materiaali voidaan uusiokäyttää ja edelleen hyödyntää, siitä on joko seulottava pois..

Lue

Laserpinnoitus lisää tuotteen ikää

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kokoama lista, jolla esitellään inspiroivia kiertotalouden yritysesimerkkejä..

Lue

Suomi kiertotalouden johtavaksi maaksi

Suomi pyrkii olemaan johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen taustalla on suomalaisten teknologialiiketoiminnan..

Lue

Feon sähköistää teräskaupan

Feon Oy toimittaa rakenneterästen peruslaatuja ja -muotoja, erikoisteräslaatuja sekä innovatiivisia rakennusjärjestelmiä. Yrityksellä on laaja..

Lue

Tehokkaat salkunhoitajat hallitsevat sähkömarkkinoiden riskit

Sähkön pörssihintaan vaikuttaa monta tekijää säätilasta EU:n tukijärjestelmän toimintaan. Oman lisänsä tuo markkinapsykologia, kuten..

Lue

Pidempi elinkaari älykkäällä huollolla

lmastonmuutos, kallisarvoisten luonnonvarojen ylikulutus, energian tuhlaaminen. Kuulostaako tutulta? Suurin osa ihmisistä on varmasti kuullut..

Lue

Ympäristöystävällisyys paranee korkealaatuisella mittausteknologialla

”Karkeasti voidaan sanoa, että yksi kulutettu yksikkö energiaa vaatii kolme yksikköä energiaa energiantuotannossa. Se..

Lue

Puhtaan energian suunnannäyttäjä

”Toimitamme puhtaan energian ratkaisuja ja profiloidumme kumppanina. Näemme itsemme edelläkävijänä, sillä erotumme kilpailijoista mm...

Lue

Calefa muuttaa teollisuuden energian HIILINEUTRAALIKSI

”Kaikki energia minkä teollisuus ostaa, muuttuu hukkalämmöksi. Yleensä hukkalämmöstä yritetään päästä mahdollisimman helposti ja..

Lue

HTR-Hydraulics 10-kerhoon

Orimattilassa toimivan HTR-Hydraulics Oy:n tuotevalikoima käsittää kolme tuoteryhmää: valo-, voima- tai tasavirralla toimivat valmisyksiköt,..

Lue

Suomen asiantuntevinta sisältömarkkinointia

Kun sinulla on tahtotila, idea tai jo valmis viesti - me varmistamme, että tavoittelemasi asiakas kuulee sen.