Espoossa uskotaan sujuvan työn auttavan palvelujen kehittämisessä

Espoon kaupungin terveyspalvelujen uusi johtaja Markus Paananen haluaa panostaa lääkäreiden työn sujuvuuteen, lääkäreiden vaikutusmahdollisuuksiin..

Lue

Espoossa halutaan lääkärivirat täyteen

Espoon kaupungin terveyspalvelujen johdon tahtotila on voimakas ja konkreettiset toimenpiteet tuottavat tulosta. Espoon terveyskeskuksissa..

Lue

Toiminnanohjauksesta palvelutuotannon suunnitteluun

Terveydenhuollon palvelutuotannon haasteena ovat jatkuvasti kasvava kysyntä ja kustannusten nousu. Lisäksi henkilöstö-, tila- ja..

Lue

”Ihmiseltä ihmiselle”

Tammenlehväkeskus on vuonna 2007 perustettu Tammenlehväsäätiön omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää sosiaali- ja..

Lue

Nurmikodissa koettu elämä kohdataan avoimin mielin

”Työn tekeminen on merkittävä osa elämää. Yhtä merkityksellistä on kokemus omasta työstä.” oitko sanoa,..

Lue

TampereMissio tuottaa ikäihmisten ja vammaisten palveluja asiakkaiden arvo edellä

TampereMissio Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka uskoo lähimmäisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Niin asiakkaat, henkilöstö..

Lue

Akaan ja Urjalan vanhuspalveluissa keskitytään asiakkaan kohtaamiseen ja toimivaan yhteistyöhön

Aito kiinnostus asiakkaiden yksilöllistä tilannetta kohtaan, hyvä moniammatillinen osaaminen sekä tiivis vuorovaikutus ovat avaintekijöitä,..

Lue

Suomen Avustajapalvelut – henkilökohtaisen avun laatujohtaja

Nelisen vuotta sitten perustettu Suomen Avustajapalvelut on laajentunut vauhdilla valtakunnalliseksi henkilökohtaisen avun palveluntuottajaksi. Tällä..

Lue

Esperi panostaa merkittävästi henkilöstönsä koulutuksiin

Muutosmatkalla oleva Esperi Care ottaa kaikissa kodeissaan käyttöön uudet, yhteiset toimintafilosofiat ja kouluttaa henkilöstönsä..

Lue

Uusi laite tukee kotihoitoa ja tuo digitaalisen maailman ikäihmisten ulottuville

Suomalaisen Kuori Oy:n kehittämä YetiHome on seniorien interaktiivinen kosketusnäyttötabletti etähoivaan, yhteydenpitoon, tiedotusvälineiden seurantaan ja..

Lue

Kukaan ei jää yksin

Ennalta ehkäisevät palvelut, luonteva keskusteluyhteys ja yhteistoiminta mahdollistavat, että ikääntyneille tarjottujen palvelujen piiriin on..

Lue

Omahoitaja ja välittävä yhteisö – muistisairaan arjen arvokkaat tukijat

Käräjätörmän monisukupolvisesta yhteisökylästä kaavaillaan Kotipirtti ry:n palvelutalon ympärille kokonaista muistiystävällistä korttelia Tampereen Tesomalle. Jo..

Lue

Armi Aktiivituoli auttaa ylös ja kuntouttaa kun heikkovoimaisuus, polvet, selkä tai lonkka vaivaavat

Ainutlaatuisen ylösnousua avustavan mekanisminsa avulla se säästää niveliä, vahvistaa alaraajojen lihaksia sekä parantaa tasapainoa...

Lue

Kelan kuntoutuskurssit ovat tuki haastavissa elämäntilanteissa

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille eri elämäntilanteisiin. Terveydenhuollon ja Kelan yhteinen tehtävä on saattaa asiakas..

Lue

Lääkäriammatinharjoittajien tärkeä rooli turvattava

Marinin hallituksen sote-esityksessä rajoitetaan mahdollisuutta hyödyntää ammatinharjoittajina toimivien lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten resursseja..

Lue

Tavoitteena paras mahdollinen työpaikka

Miltä kuulostaa virkalääkärin työsuhde-etuina asunto-, ravinto-, puhelin- sekä liikunta- ja kulttuuriedut? Lääkärien sitouttamista ja..

Lue

Somero tarjoaa lääkäreille perhemäisen työyhteisön ja hyvät koulutusmahdollisuudet

Somerolla joustavuus ja kollegoilta helposti saatava apu tekevät työpäivistä sujuvia. Pienessä yksikössä itsenäiselle päätöksenteolle..

Lue

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa työskentely antaa lääkärille monipuolisia mahdollisuuksia oppia uutta

Vaalijala on Itä-Suomessa toimiva julkisten palvelujen tuottaja, joka palvelee kehitysvammaisia ja muita erityistä tukea..

Lue

Seinäjoen keskussairaalan yhteispäivystyksessä lääkärin oppimiseen ja kehittymiseen panostetaan

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä työskentelevät kiittävät työpaikkaansa hyvistä konsultointimahdollisuuksista ja matalasta hierarkiasta. Työyhteisössä uskotaan avoimeen..

Lue

Me Espoossa panostamme kehittämiseen ja dynaamisuuteen – yhdessä onnistumme!

Espoon uudessa sairaalassa Jorvin kampuksella on uudistettu myös toimintatapoja entistä sujuvammaksi. Kehittämismyönteisessä ilmapiirissä ja..

Lue

Me Espoossa panostamme kehittämiseen ja dynaamisuuteen – yhdessä onnistumme!

Hoidon jatkuvuutta turvataan myös terveyskeskuspuolella modernisoimalla toimintatapoja ja panostamalla huippuammattilaisten tiiviiseen tiimityöhön.  Espoon tuore..

Lue

Koulutuspääoma kiinnostaa Turussa erikoistuvaa lääkäriä

Turun kaupunginsairaalan uudistus lisää lääkärin työn laatua. Se on myös erikoistuvan lääkärin mieleen, jolla..

Lue

Salon terveyskeskus on riittävän iso, mutta kokoa ei ole liikaa

Hyvien hoito- ja tutkimusmahdollisuuksien lisäksi terveyskeskuksella on yleislääketieteen, geriatrian, fysiatrian ja palliatiivisen erityispätevyyden koulutusoikeudet. ..

Lue

Nuorekas Satakunta kasvattaa johtajalääkäreitä

”Porin perusturvassa on vahva tahto luottaa nuoriin lääkäreihin ja nostaa tarvittaessa myös erikoistumisvaiheessa olevia..

Lue

Suomen asiantuntevinta sisältömarkkinointia

Kun sinulla on tahtotila, idea tai jo valmis viesti - me varmistamme, että tavoittelemasi asiakas kuulee sen.