BioÄly-hanke luo uusia biopohjaisia älykkäitä ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa


Kierto- ja biotalouden vahvistaminen nähdään Suomessa tärkeänä kehittämisen kohteena. Tampereen yliopistolla on käynnissä Pirkanmaan liiton rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa luodaan yhteistyössä yritysten kanssa biopohjaisia älykkäitä tuote- ja palvelukonsepteja ja niitä myös pilotoidaan yrityksille. Poikkitieteellistä osaamista on yhdistetty modernista painettavasta elektroniikasta ja anturiteknologiasta, materiaalija pakkaustekniikasta, nano- ja biomateriaaleista, prosessikemiasta sekä arvontuotosta kiertotaloudessa.

Yrityslähtöisten pilottien avulla viedään eteenpäin uusia teknologioita ja konsepteja sekä arvioidaan niiden kaupallista potentiaalia. Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä viisi yrityspilottia eri aloilla liittyen biopohjaisiin materiaaleihin.

MFC (mikrofibrilloitu selluloosa) – kalvoja voidaan käyttää barrier-kerroksena muun muassa monikerroksisissa pakkausmateriaaleissa. Kuvat: Jonne Renvall / TAU

Puu- ja muut biopohjaiset materiaalit ovat tällä hetkellä tutkimuksen ytimessä, kun etsitään vaihtoehtoja fossiilisiin raakaaineisiin pohjautuville materiaaleille. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita kasvien selluloosasta valmistettu nanoselluloosa, josta voidaan valmistaa esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvia happi-barrier kalvoja, painettavan ja taipuisan elektroniikan pohjamateriaaliksi soveltuvia substraatteja tai jopa pietsosähköisiä anturimateriaaleja. Puupohjainen nanoselluloosa on kansallisesta näkökulmasta liiketaloudellisesti erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto, koska meillä on vankka tietotaito puupohjaisten materiaalien prosessointiin.

www.tuni.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi