Avun hakeminen on hyvää vanhemmuutta – yksin ei tarvitse pärjätä


Koronapandemia on koetellut lapsiperheitä Suomessa kovalla kädellä. Esimerkiksi toimeentuloon, mielenterveyteen ja perheväkivaltaan liittyvät ongelmat ovat korostuneet ja poikkeusolot ovat aiheuttaneet suuria muutoksia paitsi iäkkäiden ihmisten myös perheellisten arkeen. Pelastakaa Lapset kantaa huolta ja haluaa rohkaista perheitä avun hakemiseen.

Monet lapset ja vanhemmat ovat tuoneet esille uupumusta ja kuormittumista. Erityisen raskasta poikkeusaika on ollut niille perheille, joissa voimavarat ovat olleet jo aiemmin koetuksella. Poikkeusolot ja raju talouden taantuma tuovat avuntarvitsijoiden joukkoon aivan uusiakin perheitä. Kriisi on koskettanut poikkeuksellisen laajasti kaikissa yhteiskuntaluokissa.

Yhteiskunnassamme vallitseva ”yksin pärjäämisen kulttuuri” ei ole rohkaissut vanhempia pyytämään ulkopuolista apua, vaikka sitä olisikin saatavilla. Usein palveluiden piiriin tullaan vasta siinä vaiheessa, kun voimat ovat jo aivan lopussa.

Pelastakaa Lasten tarjoama ammatillinen tukihenkilö on varteenotettava tukimuoto, jos omat voimavarat vanhempana ovat koetuksella. Koulutettu tukihenkilö edistää ja tukee lapsen myönteistä kehitystä; tukihenkilö pyrkii vahvistamaan lapsen oman toiminnan ohjausta ja voi olla tärkeänä tukena esimerkiksi itsenäistymisvaiheessa olevalle nuorelle. Tukihenkilö työskentelee aina lapsen ja nuoren arjessa, heidän omassa toimintaympäristössään. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan täysin luottamukselliseen suhteeseen. Koulutettu tukihenkilö auttaa myös huoltajia tai lapsen hoidosta vastaavia henkilöitä monenlaisissa kasvatuskysymyksissä. 

 ”Tukihenkilö on ollut tuki ja koko perheen haltiakummi.” (Nuoren isä, yksinhuoltaja) 

Vankempaa vanhemmuuden tukea voi saada Pelastakaa Lasten tarjoamasta perhekuntoutuksesta. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ja toimiva lapsiperheen arki vanhemmuuden taitoja ja perheen toimintarakenteita vahvistamalla. Kuntoutus voi tapahtua perheen omassa kodissa tai tarpeen vaatiessa laitoskuntoutusjakson muodossa. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki: lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus sekä vanhemmuuden taitojen ja perheen vahvistaminen. 

”Perhekuntoutuksessa autetaan jokaisen perheen omissa tarpeissa. Siellä ei tuomita, vaan kohdataan arki ja ohjataan tavoitteellisesti elämää eteenpäin eheyttäen.” (Nina, vanhempi, äiti)

Pelastakaa Lapsissa kohtaamme kaikissa toiminnoissamme lapset, vanhemmat ja perheet yksilöllisesti. Haluamme luottaa siihen, että riittävän oikea-aikaisen tuen avulla perheen voimavarat eheytetään ja lasten hyvinvointi paranee. Työskentelemme yhdessä ja osallistaen: läpinäkyvästi, vastuullisesti ja perheen tarpeet huomioiden.

Poikkeuskevään ja kesän kääntyessä syksyyn, ja koronan toisen aallon noustessa, huoli perheiden jaksamisesta on edelleen akuutti. Monenlainen tuki voi toimia ennaltaehkäisevästi niin, että tilanteet eivät muutu kohtuuttomiksi. Hyvää vanhemmuutta on tunnistaa ja tunnustaa oman jaksamisensa rajat. 

Pelastakaa Lapset haluaa olla mukana varmistamassa, että yhtäkään lasta ei jätetä ja perheet saavat tarvitsemaansa tukea, myös poikkeusaikoina. 

Anu Lehto 
palvelutoiminnan johtaja, Pelastakaa Lapset ry 

Tove Lönnqvist 
kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry 

Jaa tämä artikkeli


Perhe