Atria rakentaa hiilineutraalia ruokaketjua


Tuotamme Suomessa ruokaa arktisissa olosuhteissa. Vaikka Suomi sijaitsee maailman ruuan tuotannon pohjoisella reuna-alueella, Suomen on kannettava osavastuunsa maailman kasvavan väestön ruokkimisesta tulevina vuosikymmeninä. Siksi on tärkeää, että huolehdimme biotaloutemme resursseista ja kehitämme vastuullista ruuan tuotantoamme. Yksi vastuullisuuden osa-alueista on tuotannon ympäristövaikutukset.

Nurmi ja nauta kuuluvat yhteen

Nautojen ruokinta perustuu nurmeen, ja Suomen lyhyeen kasvukauteen nurmi soveltuu erittäin hyvin. Nautakarja on siten luonteva osa suomalaista ruokaketjua. Nurmea viljellään alueilla, jotka ovat haastavia ihmisravinnoksi kelpaavan viljan viljelyyn. Nurmi myös tuottaa lähes puolet peltojen valkuaissadosta. Karjanlanta puolestaan ylläpitää ja parantaa peltomaan viljavuutta ja vähentää teollisten lannoitteiden tarvetta.

Nauta on myös kiertotalouden ammattilainen. Se pystyy nurmirehun lisäksi hyödyntämään elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi. Sivuvirtoja syntyy esimerkiksi leipomo- ja panimoteollisuudessa. Suomalainen nauta ei syö soijaa.

Tavoitteena hiilineutraali nautaketju

Atria on käynnistänyt vuonna 2019 kolmivuotisen kehityshankkeen CARBO Hiilineutraali nautaketju, jonka osarahoittajana toimii Business Finland. Haemme ja jalkautamme CARBO-hankkeellamme parhaita käytäntöjä hiilijalanjäljen pienentämiseen nautaketjussamme.

Hankkeessa selvitämme suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälkeä myös tilatasolla. Ensimmäiset tulokset Setälä-Eerolan tilalta ovat lupaavia. Ne todentavat tuottavuuden kehittymisen ja naudanlihan hiilijalanjäljen kutistumisen kulkevan käsi kädessä. Uudet teknologiat ja käytännöt, esim. lannan biokaasutus ja peltojen kevytmuokkaus, tarjoavat vielä lisää potentiaalia hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Teemme tiivistä yhteistyötä suomalaisen nurmitutkimuksen kanssa nurmen hiilensidonnan selvittämisessä. Tutkimustulokset jalkautamme naudanlihan tuottajien käyttöön. Tuottajamme ovatkin erittäin kiinnostuneita keinoista, joilla he pystyvät edistämään nurmien hiilensidontaa ja pienentämään oman tuotantonsa hiilijalanjälkeä.

Atria rakentaa hiilineutraalia ruokaketjua – tähtäimessä vuosi 2035. Tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen mutta kannamme siten vastuutamme suomalaisesta ruokataloudesta.

Lue lisää: www.atria.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi