Kasvu tulee työtä tekemällä, ei annettuna


Vuosi 2018 on jo kohta takana ja vuoden 2019 menestyksen avaimet olisi hyvä olla jo käsissä. Kuluneen vuoden nollaus ja rehellinen itsetutkiskelu antaa hyvät eväät tarkastella tilannetta uusin silmin. Mitä olisit tehnyt toisin, jos olisit tiennyt mitä tuleman pitää? Mitkä jutut jäi tekemättä, kun aikaa ja resurssia ei yksinkertaisesti ollut?

Nordic Business Forumilla, itsetutkiskelussa käytämme analysointiin metodia 50/25/25, jossa vuoden tekemiset luokitellaan saatujen tulosten valossa. 50% kuuluvat asiat, jotka toivat haluttuja tuloksia ja tekisimme ne samalla tavalla, ensimmäiseen 25% kuuluvat asiat, joita pitäisi priorisoida ja kehittää, jotta saataisiin parempia tuloksia, ja loppuun 25% kuuluvat asiat, joita emme tekisi ollenkaan, koska ne eivät tuottaneet riittävästi tulosta investointeihin nähden.

Näiden ajatusten sekä huolella läpikäytyjen lukemattomien asiakaspalautteiden pohjalta olemme tunnistaneet selkeitä vahvuuksia, joita voimme edelleen kehittää. Asiakaskokemus edellä aiomme jatkossakin toimia ja panostaa kohtaamispisteisiin aiempaa enemmän. Oli kyse sitten fyysisestä tai digitaalisesta kohtaamisesta. Mutta samalla olemme panostamassa entistä enemmän työntekijöiden hyvinvointiin ja kehitykseen. Hyvä yhteishenki ja tyytyväisyys näkyy myös asiakkaiden kasvoilla.

Olemassa olevat asiakkaat ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä liiketoiminnan jatkumisen kannalta. Heitä ei saa unohtaa, kun hakee kasvua. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä myös kohdentaa katse sinne, mistä potentiaalisia asiakkaita löytyy ja selvittää keinoja miten saada heidät asiakkaiksi. Systemaattinen myynti- ja markkinointityö ovat meidän kasvun kulmakiviä. Kasvu tulee työtä tekemällä, ei annettuna. Mitkä ovat teidän yrityksen kasvun kulmakivet? Mitä muutoksia teette tämän vuoden oppien pohjalta, jotta ensi vuosi olisi entistä menestyksekkäämpi?

Aslak de Silva
Chief Executive Officer
Nordic Business Forum

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Asiantuntijat