Asema-alueesta rakentuu kaupungin vetovoimatekijä


Toimitusjohtaja Mauri Sahin mukaan Senaatin Asema-alueet Oy omistaa, vuokraa, kehittää ja lopuksi myy rautatieasema-alueille sijoittuvaa valtion kiinteistöomaisuutta. Yrityksen tavoitteena on kehittää asema-alueista keskuksia, jotka tukevat ja edistävät tulevaisuuden kaupunkien toimintaa, kaupunkikuvaa ja kestävää kehitystä.

”Kehitämme asemanseuduista oman alueensa menestystä tukevia liikenteen solmukohtia, jotka tukevat uusien ympäristöystävällisten joukkoliikenneratkaisujen ja liikkumismuotojen yleistymistä. Tavoitteemme on vaikuttaa alueiden kehittymiseen lähinnä kaavoituksen keinoin ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Haluamme luoda alueiden asumisen, palveluiden, kaupan ja uusien työpaikkojen tarvitseman rakentamisen edellytyksiä. Teemme kiinteistörajat ylittävää yhteistyötä muun muassa kaupunkien ja kuntien, Väylän, alueiden kiinteistöomistajien sekä VR:n kanssa”, Sahi kertoo.

Valtion asema-alueiden kiinteistöomistusten siirtyminen Senaatin Asema-alueet Oy:lle yksinkertaistaa, selkeyttää ja nopeuttaa kehityshankkeiden läpivientiä. Aiemmin kiinteistöomaisuus oli jakautunut Senaatin, VR:n ja Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) hallittavaksi.

Tällä hetkellä Senaatin Asema-alueet Oy:n kehitettävänä on 22 paikkakunnalla sijaitsevat asema-alueet. Sahi kertoo kehitysprojektien kestävän kohteesta ja kaavoituksen kestosta riippuen kokonaisuudessaan tyypillisesti 2–10 vuotta. Kun asema-alueen kehitystyö valmistuu, valtion kiinteistöomistukset on tarkoitus myydä.

”Senaatin Asema-alueet Oy on Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö, jonka toiminnasta vastaavat Senaatin työntekijät. Meillä on pitkä kokemus menestyksellisestä kiinteistökehittämistyöstä ja kiinteistöliiketoiminnasta. Tämä antaa meille hyvän lähtökohdan myös asema-alueiden kehittämiseen”, Sahi sanoo.

Lue lisää asemaseutujen kehittämisestä osoitteessa
www.senaatti.fi/asema-alueet

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Rakentaminen