Osaoptimoinnista kokonaistaloudellisuuteen


Suomi on ollut eräs johtavista tietomallinnuksen hyödyntäjistä jo yli 10 vuotta ja tekninen osaaminen on maailman huippuluokkaa. Hankinta- ja sopimusmallit pohjautuvat kuitenkin edelleen pääosin vanhoihin toimintatapoihin, mikä rajoittaa tietomallinnuksesta saatavia hyötyjä merkittävästi.

Jos tiimin valinta perustuu pääosin halvimpaan hintaan, se johtaa väistämättä omien kustannusten ja työmäärän minimointiin. Tutkimusten mukaan merkittävimmät hyödyt tietomalleista saadaan kuitenkin tiimin yhteistyöllä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hinta olisi edelleenkin merkittävä kriteeri. Minimoinnin pitäisi kuitenkin kohdistua hankkeen kokonaiskustannuksiin eikä projektin jakamiseen pieniin osatehtäviin ja jokaisen osatehtävän kustannusten minimointiin, jolloin syntyy merkittäviä virheitä ja lisäkustannuksia eri osatehtävien välillä.

Professori Lauri Koskela, eräs maailman johtavista Lean Construction asiantuntijoista, syyttää tilanteesta 1950-luvulla syntyneitä yleisiä johtamismalleja, joiden mukaan tuotannon osatehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden kustannusten minimointi johtaa kokonaiskustannusten minimoimiseen. Osatehtävien välillä on kuitenkin vahvoja riippuvuuksia – erityisesti rakennusalalla, jossa tuote on yksilöllinen ja sen valmistusprosessiin osallistuu erittäin monia osapuolia. Olisi siis päästävä Integrated Project Delivery (IPD) tai allianssi-tyyppiseen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen, jossa osapuolet hyötyvät yhteistyöstä ja hankeen onnistumisesta myös taloudellisesti.

Arto Kiviniemi
Honorary Research Senior Fellow, University of Liverpool

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Infrastruktuuri