Arla Suomi on vaihtanut kaikkiin kartonkipakkauksiinsa puuperäisen biomuovin


Maitotuotteita Suomessa valmistava Arla tiedostaa maidon tuotannon aiheuttavan hiilidioksidipäästöjä ja pyrkii tekemään kaiken sen ympärillä ilmastoa mahdollisimman vähän kuormittaen.

Merkittävä esimerkki ilmastolle myönteisestä innovaatiosta on Arlan yhdessä UPM:n ja Elopakin kanssa kehittämä pakkaus, jossa nestekartongissa pakollinen muovipinnoite korvattiin uusiutuvalla vaihtoehdolla.

”UPM kehitti pinnoitteeksi mäntyöljypohjaisen biomuovin. Mäntyöljy on selluntuotannosta syntyvä sivuvirta, joten biomuovin valmistamiseksi ei jouduta erikseen kaatamaan yhtään puuta”, Airaksinen valottaa.

”Käytämme biomuovia kaikissa harjakattoisissa pakkauksissamme, joita myymme 40 miljoonaa kappaletta vuosittain Suomessa. Olemme näin korvanneet 700 000 tyhjän muoviämpärin verran fossiilista muovia täysin uusiutuvalla materiaalilla.”

”Kartonkinen maitopakkaus on jo lähtökohtaisesti ympäristöystävällinen, mutta me olemme kyenneet uudistuksillamme pienentämään sen hiilijalanjälkeä 18–24 prosenttia.”

Airaksinen iloitsee myös innovaation suomalaisuudesta. ”Konsernimme kautta innovaatiolle on tarjolla satojen miljoonien pakkausten mahdolliset kansainväliset markkinat; käyttöönotto eri maissa merkitsisi mittavaa hiilidioksidipäästöjen vähennystä.”

Antti Airaksinen

Maitotilat ja tuotanto hiilijalanjäljen vähentämisen painopisteenä

Arla vähentää päästöjä maitotiloilla esimerkiksi ruokintaa optimoimalla, lannan tehokkaalla käsittelyllä, uusiutuvan energian käytöllä sekä huolehtimalla lehmien hyvinvoinnista.

”Olemme Arla-konsernissa vähentäneet tilojemme päästöjä jo 24 prosenttia vuodesta 1990 ja tavoitteenamme on pudottaa vielä 30 prosenttia lisää vuoteen 2030 mennessä”, Airaksinen kertoo.

Tuotannossa syntyvää hävikkiä Arla kykeni vähentämään vuonna 2018 peräti 30 prosenttia. Se onnistui mm. menekin paremmalla ennustamisella, jonka seurauksena massojen, valmiiden tuotteiden ja pakkausmateriaalin hävikki pienentyi.

”Tuotantomme ympäristöystävällisyys kestää vertailun. Maitolitran tuottaminen aiheuttaa globaalisti keskimäärin 2,5 kilon CO2-päästöt, kun keskiarvomme Arlalla on alle puolet tästä”, Airaksinen summailee yrityksen jo tähän mennessä saavuttamia erinomaisia tuloksia.

Lue lisää Arlan vastuullisuusteoista osoitteesta arla.fi/vastuullisuus

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi