Arkkitehtitoimisto LuMe sai Archicadillä aikaa luovuudelle


Kun Jonas Medberg ja Sara Lundquist astuivat luotsaamaan malmöläistä arkkitehtitoimisto LuMe Arkitekteria, päätti kaksikko panostaa tehokkaampaan ja selkeämpään työskentelyyn. Usean eri järjestelmän samanaikainen käyttö aiheutti toimistolle teknisiä murheita ja vei turhaa aikaa. Projektit takkusivat, eikä luova ydinosaaminen saanut täyttä huomiota. 

Ongelma ratkesi, kun tehottomat järjestelmät päätettiin korvata yhdellä kokonaisvaltaisella ohjelmistolla. Työnkulku järkeistyi kertaheitolla, ja rutkasti ylimääräistä työtä karsiutui. 

Koko LuMe Arkitekterin tiimi pärjää yhdellä ainoalla järjestelmällä – Archicadillä. Keskittyminen pysyy luovassa ydinosaamisessa.

Tehokkuus oli Medbergille ja Lundquistile alusta asti tärkeää. Arkkitehdit halusivat poistaa toimiston arjesta asiat, jotka estivät tiimiä keskittymästä vain olennaiseen. Heidän tavoitteekseen kiteytyi ajan vapauttaminen luovuudelle. 

Medbergin mukaan tavoite täyttyi, kun LuMe Arkitekter valitsi yhden ainoan tietomallinnustyökalun, Archicadin, joka yhtenäisti prosessit tehokkaasti ja toi suunnittelutyöhön järjestystä. Medbergin mielestä ohjelmistossa on kaikki, mitä muissakin järjestelmissä on, mutta paremmin ja loogisemmin toteutettuna. Lisäksi Archicad on parantanut tiimin ymmärrystä projektin eri osa-alueista ja vaiheista. 

”Mielestäni Archicad on helppokäyttöinen, ja mallinnus on havainnollista. Archicad tekee mallissa navigoinnin helpoksi, ja eri osiot yhdistyvät selkeäksi kokonaisuudeksi”, Medberg toteaa. 

”Ennen toimintamme oli hajanaista. Kullekin projektin vaiheelle oli eri järjestelmä. Projektin alussa työskentelimme SketchUpilla, josta jatkoimme Revitiin. Visualisointiin käytimme taas aivan eri työkalua. Digitaalinen tieto ei kulkenut eheästi järjestelmien välillä, mikä aiheutti paljon käsityötä sekä manuaalista, yksilöiden välistä tiedonsiirtoa. Jokainen vaihdos järjestelmästä toiseen aiheutti meille hankaluuksia”, Medberg jatkaa ja nostaa vielä esiin Archicadin houkuttelevan kustannustehokkuuden. 

”Archicadiä käyttävät nyt kaikki arkkitehtimme, mikä on auttanut meitä ymmärtämään paremmin projektiemme eri osa-alueita ja vaiheita. Archicad on raivannut meille enemmän liikkumavaraa sekä tehokkuutta luovaan työhömme.”

Mutkaton käyttöönotto 

Medberg kiittää saamaansa apua Archicadin käyttöönotossa: ”Uuden järjestelmän käyttöönotto sujui varsin nopeasti ja kivuttomasti – kiitos paikallisen, henkilökohtaisen tuen sekä laadukkaan koulutuksen.” 

Vaikka Archicadin yhä laajempien mahdollisuuksien tutkinta toimistossa vielä jatkuu, on heillä työn alla jo lukuisia projekteja uudessa Archicad-ympäristössä. 

”Jäljellä on vielä muutama Revit-lisenssi siltä varalta, jos vanhat projektimme kaipaavat pikku säätöä. Jos muutokset ovat merkittävämpiä, siirrämme todennäköisesti tiedot vanhasta järjestelmästä Archicadiin ja jatkamme työskentelyä siellä.” 

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021