Apotti-järjestelmä sujuvoittaa lääkärin työtä, kun sen käytön on oppinut


Apotti-potilastietojärjestelmä parantaa potilasturvallisuutta, tiedon laatua ja sen käytettävyyttä, joten sen käyttö kannattaa opetella. Järjestelmän monet ominaisuudet, kuten puheentunnistus, sujuvoittavat lääkärin työtä. Jatkuvasti kehitettävän Apotin hyödyntämismahdollisuuksista on päästy hyödyntämään vasta murto-osa.

Apotti on ensimmäinen alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanmuutoshanke ja tietojärjestelmä, jonka sisältämä tieto on ajantasaisesti käytettävissä eri tilanteissa, myös mobiilisti.

Apotti-järjestelmän käyttöönotto toteutetaan Uudenmaan alueella vaiheittain.

Kyseessä on mittava potilas- ja asiakastiedon hallinnan toiminnan ja toimintatapojen uudistus, johon ei kevyin perustein ole lähdetty. Järjestelmällä saatavat hyödyt ovat niin merkittävät, että alkuvaiheen lastentautien sietäminen on sen arvoista. Isojen järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä on normaalia, että järjestelmän omaksuminen vie aikaa.

Ennen käyttöönottoa annetaan järjestelmäkoulutusta – koronapandemian takia merkittävä osa koulutuksista toteutetaan etänä. Lisäksi henkilökunnasta koulutetaan tukihenkilöitä järjestelmän käytön ja käyttöönoton tueksi.

”Tiedostamme vanhasta pois oppimisen ja uuden oppimisen haasteet, mutta kustannusten hillitsemisen ja palvelun laadun kannalta on välttämätöntä saada tiedot hyötykäyttöön nykyistä paremmin”, kuvailee kehittämisjohtaja Antti Iivanainen.

Usein käytettävät perustiedot kirjataan järjestelmään aiempaa yhdenmukaisemmassa rakenteisessa formaatissa, valmisvalikon avulla.

”Tämä parantaa potilasturvallisuutta ja tiedon laatua. Rakenteinen tieto vähentää tulkinnanvaraisuutta ja mahdollistaa tiedon luotettavan vertailun”, Iivanainen toteaa.

Apotin myötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tiivistyy ja toimintaa voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi.

”Yhdenmukaiset toimintatavat helpottavat arjen työtä ja alkavat näkyä potilaallekin sujuvampana ja laadukkaampana toimintana”, Iivanainen korostaa.

Apotti-järjestelmää on kehitetty käyttäjälähtöisesti. ”Pidän itse edelleen viikossa yhden päivän potilasvastaanottoa Vantaan Korsossa, jotta ote lääkärin päivätyöhön säilyy. Haluamme kehittää Apotista niin hyvin lääkärin työtä helpottavan kuin mahdollista ja siksi mukana on mm. suorasanelutoiminto”, Iivanainen kertoo.

”Järjestelmän mobiilisovellukset tarjoavat mahdollisuuden tehdä työtä uusilla tavoilla ja mobiiliversioista on kehitetty oma versio myös lääkäreille”, kertoo hankkeen ratkaisuarkkitehti Juho Parkkola. Myös hän omaa pitkän lääkäritaustan.

”Jatkokehityksessä käytettävyys on tärkeä tekijä ja mikä parasta, pystymme itse muokkaamaan ison osan vaadittavista muutoksista järjestelmään keräämämme käyttäjäpalautteen pohjalta”, Parkkola lisää.

Hän iloitsee erityisesti siitä, että Apotin hyödynnettävyyden rajoja ei ole vielä edes näkyvissä. ”Kehitystyö on jatkuvaa. Olemme vasta päässeet raapaisemaan pintaa.”

Jaa tämä artikkeli


Työelämä