KYBERVAKUUTUS on osa yrityksen järkevää riskienhallintaa


Yritykset toimivat yhä verkottuneimmissa ympäristöissä, jolloin keskeisten tietojärjestelmien käytettävyys on toiminnan jatkuvuudelle kriittinen tekijä. Kyberhyökkäykset näihin järjestelmiin aiheuttavat suurta suoraa tai välillistä taloudellista haittaa yrityksille”, kybervakuutusten asiantuntijat Christa Heinonen ja Lauri Kononen Aonilta valottavat.

Kyberhyökkäysten määrät ja moninaisuus kasvavat vuosi vuodelta. Hyvä riskienhallinnan taso ei poissulje kybervakuutuksen tarpeellisuutta vaan on osa konaisvaltaista riskienhallintaa. Kun aiemmin vakuutus otettiin asiakastietojen suojaamiseksi, nyt keskeytysriski on keskiössä muun muassa kiristysohjelmien yleistymisen vuoksi. Myös mahdolliset korvausvastuut tietovuototapauksissa on syy hankkia kybervakuutus.

”Jos jotain tapahtuu, vakuutusyhtiöiden tarjoamat asiantuntijat ovat nopeasti kybervakuutuksen ottaneen yrityksen apuna, jolloin vahingot saadaan rajattua mahdollisimman pieneksi.”

Kybervakuutus ei ole hopealuoti, joka ratkaisee kaiken. Vakuutus ei tee varsinaisen tietoturvan hoitamisesta yhtään vähemmän tärkeää: ”Kybervakuutus on osa puolustuslinjaa, jolla siirretään riskiä pois omasta taseesta. Siihen pätee sama analogia kuin muihinkin vakuutuksiin: eihän palovakuutusta ottavakaan lopeta paloturvallisuuteen panostamista”, riskienhallinnan tiimiä Aonilla vetävä Petri Karkinen muistuttaa.

”Jatkuvan riskienhallinnan prosessissa kaikki lähtee riskien tunnistamisesta, jonka jälkeen riskeille määritellään tarvittavat toimenpiteet. Vakuutuksen ottaminen esimerkki tällaisesta riskienhallinnan toimenpiteestä. ”

Laaja kilpailutus vai ryhmävakuutus?

Kybervakuutus voidaan hankkia laajan, yksilöllisen kilpailutuksen kautta tai esikilpailutettuna ryhmävakuutuksena. Suurille yrityksille lisäarvoa enemmän tuottavassa kilpailutusmenettelyssä vakuutusmeklarina toimiva Aon kerää yrityksistä laajat esitiedot ja kilpailuttaa suuren joukon kotimaisia ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä.

”Kybervakuutus on osa puolustuslinjaa, jolla siirretään riskiä pois omasta taseesta”

Pk-yrityksille järkevämpi ratkaisu voi olla esikilpailutettu ryhmävakuutus: ”Asiakas saa pienellä vaivalla kattavan, valmiiksi kilpailutetun ja edullisen kybervakuutuksen voimaan jopa saman viikon aikana”, Heinonen ja Kononen summaavat.

www.aon.com

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT