Asiantuntija: Työn murros vaatii osaamisen kehittämistä


Työelämä on suurimmassa murroksessa vuosikymmeniin. Suurin murrokseen vaikuttava tekijä myös globaalisti on teknologia, joka mahdollistaa asioiden tekemisen järkevämmin, paremmin ja nopeammin. Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula uskoo, että teknologia tulee vaikuttamaan kaikkiin työtehtäviin. Teknologian ja työelämän globalisoitumisen lisäksi suomalaista työelämää haastavat myös ilmastonmuutos, urbanisaatio ja ikärakenteen muutos.

”Muutos on joko mieletön mahdollisuus tai uhka. Se syö pois tehottomia toimintoja, ja on mahdoton arvata, mitä uudet palvelut ja prosessit tulevat olemaan. Ennen kaikkea meidän olisi tärkeä nähdä työelämän murros mahdollisuutena tehdä työelämästä parempaa”, Koivula sanoo.

”Ennen kaikkea meidän olisi tärkeä nähdä työelämän murros mahdollisuutena tehdä työelämästä parempaa.”

Työelämän murros on samalla myös oppimisen murros. Koivulan mukaan kysymys on siitä, miten osaamista kehitetään ja jalostetaan eteenpäin. Suomessa suurin osa työstä alkaa olla asiantuntijatyötä ja rutiinityön määrä on vähäinen. Lähes kaikissa ammateissa vaaditaan asiantuntemusta ja piilevää tietoa. Se tekee johtamisen hankalaksi, kun työntekijä tietää asiasta enemmän kuin esimiehensä.

”Tiedon omistajana jokaisella on vastuu oman osaamisensa kehittämisestä. Osaamiseen pitäisi varautua jopa yli-investoimaan proaktiiivisesti ja antaa yksilölle mahdollisuus kehittyä. Siihen tarvitaan yksilön oman motivaation lisäksi työyhteisön ja yritysten panostusta”, Koivula muistuttaa.

Antti Koivula

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä