Vastuunkantoa ja valinnanvapautta


Sote-uudistusta tarvitaan joka tapauksessa, tapahtui tällä vaalikaudella tavoitellulle uudistuspaketille mitä tahansa. Tätä kirjoittaessani sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee sote- ja maakuntauudistuspakettia, ja täysistunnon tiukat äänestykset ovat vasta edessä. Ikääntyvässä Suomessa jokaisen vastuullisen päättäjän on ymmärrettävä, että nykyinen sote-järjestelmä ei ole riittävä. Julkisen rinnalle tarvitaan myös yksityistä ja kolmatta sektoria. Vastakkainasettelujen sijaan on katsottava suurempaa kuvaa, ja järjestelmän sijaan on keskityttävä ihmiseen. Silloin on muistettava, että ihmiselle tärkeintä ei ole se, mikä taho sote-palvelun tuottaa, vaan se, että apua ja tukea saa oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja lompakon paksuutta katsomatta.

Me valinnanvapautta puolustavat päättäjät tahdomme, että suomalaisten yhdenvertaisuus peruspalveluiden piiriin pääsemisessä vahvistuu ja että yrityksetkin nähdään sote-palveluissa suurina mahdollisuuksina eikä vihollisina. Valinnanvapaus toimintamallina on monissa muissa maissa jo käytössä ja hyväksi todettu. Hoitojonojen lyhentyminen, terveyserojen kaventaminen, palveluiden saatavuuden ja laadun vahvistaminen sekä heikompiosaisten aseman parantaminen ovat keskiössä. Jarruttelun sijaan Suomen on syytä mennä eteenpäin.

Antti Häkkänen (kok)
Oikeusministeri

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi