Visiona älykäs kuljetusketju


Kuljetusketjujen ja satamien digitalisaatiokehitys on käynnissä. Sinällään älyn hyödyntäminen satamassa ei ole aivan uutta vaikka kehitys merkittävämpään tuottavuusloikkaan on antanut vielä odottaa itseään.

Eikä toiminnan muuttamista digitaaliseksi tai automaation lisäämiseen tule suhtautua itseisarvollisesti vaan kehittämisen taustalta täytyy löytyä liiketaloudellinen motiivi, kustannusten keveneminen tai toiminnan tehostuminen.

Satamissa on käytössä älyä niin porttitoiminnoissa kuin liikenteen ohjaamisessa. Lisäksi Suomessa on totuttu jo pitkään meriliikenteen tietojen yhteiskäyttöön kansallisen ilmoitusmuodollisuusjärjestelmän, portnetin myötä. Järjestelmä kaipaa todellisen päivittämisen digiaikaan.

Muutoksen tahti on selvästi kiihtymässä. Tämän vuoksi kansallisen viranomaisjärjestelmän (tai pikemminkin alustan) päivittämisessä ei pidä jäädä odottelemaan EU:n sääntelykehitystä. Tulevan hallituksen tulee varata riittävä rahoitus portnetin uudistamiseksi.

On selvää, että varsinainen kuljetusketjujen digitaalinen kehitys tapahtuu markkinoilla, yhdessä asiakkaiden kanssa. One Sea ekosysteemi kokoaa varustamoita, meriteollisuuden yrityksiä ja satamayhtiöitä edistämään autonomista ja etäohjattua merenkulkua ja yhteensovittamaan sitä älysatamiem kanssa. Momentous puolestaan edistää mm 5G verkkojen yleistymistä satamissa.

Satamakohtaisten ”port community systems PCS” rinnalla ainakin kaksi kiinnostavaa toimialakehitykseen tähtäävää satamahanketta on toteutettu. Viime vuonna kartoitettiin älykkäitä satamaoperointeja from Ports to smart port operations hanke ja sataman infrastruktuurin tiedon avaamista arvioiva DigiPort hanke. Infraan liittyvän tiedon luonne on usein staattista verrattuna itse liikenteen (logistisen palvelun) tietoon.

Satamien toimintojen digitaaliseen muotoon siirtymistä on dominoinut meriliikenteen puolen tarkastelu. Todelliset kuljetusketjun toiminnan tehostamisen vaikutukset syntyvät vasta kun kokoluokaltaan omassa sarjassaan olevan rahtialuksen lasti jaetaan pitkälti automatisoituna pienempiin yksiköihin ja eriin ja kun digitalisaation hyödyntämänä sataman takamaayhteydet sujuvat saumattomasti raiteilla tai maantiekuljetuksin. Tähän visioon kuluu vielä jokunen vuosi.

Annaleena Mäkilä
Suomen Satamaliitto ry

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kuljetus ja Logistiikka