Suomen Asuntomessut asukkaan asialla: ennakoi, fasilitoi ja törmäyttää


Suomalainen asumisen unelma on murroksessa. Asumiseen liittyvät tarpeet ja odotukset eriytyvät. Eroja on luonnollisesti ikäryhmien välillä mutta koko ajan enemmän myös arvojen ja elämäntyylin suhteen – asumisessa halutaan toteuttaa omaa arvomaailmaa ja ilmentää omaa identiteettiä.

Hyvän asumisen ratkaisut syntyvät lukemattomien osatekijöiden summana. Siksi me Suomen Asuntomessuilla haluammekin luoda yhteistyötä monien eri toimijoiden kesken ja inspiroida pohtimaan asumiseen liittyviä asioita juuri asukkaan kannalta.

Vuosittaisen asuntomessutapahtuman lisäksi toimintamme keskiössä on koko ajan enemmän pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitysohjelman rakentuminen yhdessä eri kumppanien kanssa. Haluamme ennakoida tulevaa ja syventää ymmärrystä hyvän arjen ja asumisen ratkaisuihin liittyvistä mahdollisuuksista. Toteutamme säännöllisesti Asukasbarometria, jossa yli 1 500 vastaajaa kertoo asumistyytyväisyydestään. Erilaisten ketterien kokeilujen ja yhteistyömallien avulla pääsemme törmäyttämään eri toimijoita ja sitä kautta nostamaan puheenaiheiksi kiinnostavimpia asumisen ilmiöitä ja kehittyviä asuinympäristöjä läpi vuoden.

Suomen Asuntomessut on pulssilla siitä, mistä asumisen hyvinvointi koostuu tulevaisuudessa. Pitkä historia ja vahva kumppaniverkosto asumisen kentällä auttaa meitä viemään jatkossakin eteenpäin erilaisia kokeiluja, joilla testaamme uusia ideoita jatkokehittelyn pohjaksi. Tällaisessa fasilitaattorin roolissamme toimimme asukkaan asialla toimialarajojen yli.


Anna Tapio
Toimitusjohtaja
Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli