Anna lapselle raitis joulu!


Lapset elävät nykyisin monien vaatimusten puristuksessa. Juhla-ajat ovat myös lapsille erityisen tärkeitä arjen ahkeroinnista toipumiseksi ja palautumiseksi. Siksi on tärkeää antaa lapsille raitis ja turvallinen joulu.

 

Lapsen eri kehitysvaiheissa korostuu vanhempien ja koko aikuisväestön vastuu huolehtia lasten hyvinvoinnista ja tarpeista. Aikuisten on tärkeä muistaa, että elämänmuutokset ovat useimmiten lapsille paljon suurempia kuin heidän vanhemmilleen. Siksi niistä keskusteleminen ja lasten turvallisuuden tunteen vahvistaminen ovat ensiarvoisen tärkeää.

Tasapainoinen elämä takaa kaikille parhaat elin- ja kasvuolosuhteet. Kasvatusvastuussa olevien on varmistettava, etteivät lapset jää yksin esimerkiksi vanhempien päihteidenkäytön tai välinpitämättömyyden vuoksi. Päihteet vievät helposti huomion hoivalta ja lasten tarpeilta. Näin ne vaikeuttavat jo varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyksen kehittymistä lapsen ja vanhemman välillä. Pahimmillaan päihteidenkäyttö johtaa fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan, mikä aiheuttaa vakavaa haittaa lapsen kehitykselle ja lisää riskiä lapsen myöhempään väkivaltaiseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja kannustaa aikuisväestöä päihdehaitoista vapaan, turvallisen ja terveellisen juhlatunnelman järjestämiseen lapsille. Valtakunnallisen kampanjan järjestäjät vetoavat kaikkiin kasvatusvastuussa oleviin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa turvallista ja vastuullista seuraa. Parhaimmillaan vanhemmat saavat turvata lapselleen kokonaan raittiin elämän.

Tänä vuonna Anna lapselle raitis joulu -kampanjassa ovat mukana Raittiuden Ystävät ry:n kanssa muun muassa A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Eesti Karskusliit – Viron Raittiusliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Myllyhoitoyhdistys ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininauhaliitto, Sinuli, Stiftelsen Bensow, Suomen ASH ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto ja Yle.

www.annalapselleraitisjoulu.fi

Jaa tämä artikkeli


Hyvinvoiva Suomi