Ammatillinen koulutus ja työelämä käsi kädessä


Työelämäyhteistyöllä on suuri merkitys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Oppisopimus on hyvin monipuolinen ja suosittu osaavan työvoiman hankkimistapa. Oppisopimuskoulutus on Pirkanmaalla ja valtakunnallisestikin mitattuna hyvin suosittua. Uusia mahdollisuuksia ja opiskelumuotoja kehitetään jatkuvasti ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten kiinteä yhteistyö kantaa hedelmää ja luo ajantasaisia oppimisympäristöjä, joista kaikki hyötyvät.

SASKY koulutuskuntayhtymässä edistetään yritys- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä kouluttamalla osaavaa henkilöstöä yritysten tarpeisiin. Tärkeän osan siitä takaavat yhteisesti hankitut oppimisympäristöt.

Saskyssa kiinnostavimmat alat aikuisopiskelijoille ovat tällä hetkellä liiketoiminta, esimiestyö, johtaminen ja kehittäminen. Hyvin työllistävät alat kuten hoiva-, ravintola- ja kaupanala ovat suosittuja etenkin nuorten oppisopimuskoulutuksessa.

”Opiskelijan tavoitteena voi olla oman osaamisen kehittäminen, uuteen tehtävään siirtyminen yrityksen sisällä tai alan ja ammatin vaihtaminen. Nuorten oppisopimukset ovat tyypillisesti lyhyempiä, yhden tutkinnon osan mittaisia kokonaisuuksia, joissa nuori saa alakohtaisen osaamisen lisäksi kokemusta aidosta työelämästä”, sanovat Marja Kivivuori ja Susanna Pirttinen Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalveluista.

Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa myös ammattitaitoa syventävää ja täydentävää koulutusta ilman tavoitetta suorittaa tutkintoa.

”Oppisopimuskoulutusta voidaan hyödyntää osana yrityksen rekrytointiprosessia. Etuna on opiskelijan nopea sijoittuminen työelämään. Samalla yritys saa osaavaa työvoimaa.”

Aidot alihankintatyöt lisäävät oppimisen iloa

Sasky on toteuttanut useita yhteisiä oppimisympäristöhankintoja yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteishankintamallin jako on Yritys 51 % / Sasky 49 %, jolloin yritys pääomistajana vastaa laitteen kilpailuttamisesta ja hankinnasta.

”Yrityksiltä tulevalla, ulkopuolisella rahoituksella on suuri merkitys siinä, että on pystytty hankkimaan moderneja ja monipuolisia oppimisympäristöjä. Sopimuksissamme otetaan huomioon kunkin yrityksen erilaiset tarpeet ja strategisen kumppanuuden kehittäminen”, kertoo Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti.

Kokonainen oppilaitosympäristö, Voimarinne, löytyy Sastamalan Karkussa yhteistyössä investoidussa kiinteistöyhtiössä. Uusin yhteistyöhankinta sijaitsee Hämeenkyrössä Saskyn Ammatti-instituutti Iisakissa. Se on toteutettu yhdessä ylöjärveläisen STKoneistuksen kanssa.

Metallialan vetovoimaisuutta kehitetään yhteishankinnalla

ST -Koneistus ja Sasky ovat hankkineet yhdessä erittäin laadukkaan ja monipuolisen CNC-koneistuskeskuksen Ammatti-instituutti Iisakkiin kone- ja tuotantotekniikan opetuksen käyttöön. Kyseinen oppimisympäristö mahdollistaa aitojen alihankintatöiden tekemisen osana opetusta.

Opiskelijoiden mukaan se innostaa entisestään opintojen suorittamista ja oppilaitokselle se antaa paljon lisämahdollisuuksia opetukseen. STKoneistuksen omistaja Tommi Peltonen kokee ns. kisällitoiminnan olevan hyvin tärkeä osa yrityksen rekryprosesseja.

”Me olemme aktiivisia myös koululaitosten suuntaan, tunnemme opettajia ja kuulemme hyvistä tyypeistä, jotka ovat mahdollisia oppisopimuslaisia. Avoin haku on voimassa – aina saa soittaa! Tykkäämme itse kouluttaa, silloin saamme yrityksen arvojen ja tyylin mukaisia työntekijöitä”, Peltonen sanoo.

Samalla hän haluaa ravistella perinteistä ammattikoulutyyliä tuomalla enemmän yrityksiä mukaan oppilaitostoimintaan. Se takaisi oppilaitoksille entistä parempia laitteita. Nyt toteutunut yhteistyökuvio onkin Peltosen perään kuuluttamaa 2.0-toimintaa.

”Tässä haettiin siltaa Saskyn ja ST-Koneistuksen välille. Toivomme löytävämme selkeän kanavan alaa opiskelevalle ensin ajaa tuotteita modernilla koneella ja olla sitä kautta valmiimpi hyppäämään meille töihin. Uusi hieno kone oppimisympäristössä brändää myös oppilaitosta ja tuo imua sekä metallialalle että sen opiskeluun. Jos tällä saadaan parikin uutta opiskelijaa alalle, se on positiivista.”

ST-Koneistus on Euroopan johtava hydrauliikkalohko- ja komponenttivalmistaja
www.st-koneistus.fi

SASKY koulutuskuntayhtymä
⦁ ylläpitää yhdeksää ammatillista oppilaitosta
⦁ järjestää yleissivistävää koulutusta viidessä oppilaitoksessa
⦁ ottaa huomioon elinkeinoelämän paikalliset työvoima- ja koulutustarpeet
⦁ opiskelijoita yhteensä noin 7400
⦁ tyypillinen oppisopimusopiskelija on 30-45 -vuotias työssäkäyvä aikuinen
www.sasky.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä