AMK-maisteriopinnoissa saa olla opportunisti


YLEMMÄN AMK-TUTKINNON vahvuus on tähänkin asti ollut, että opinnäytetyö on omalle työpaikalle tehty kehittämistyö. Aikuista opiskelijaa motivoi, kun teoriatieto kiinnittyy samantien todellisuuteen. Ajatusta viedään nyt Lapin ammattikorkeakoulussa pitemmälle. Opiskelijat eivät enää saa opetussisältöjä annettuina, vaan kokoavat tutkintonsa oman mielenkiintonsa kohteiden mukaan.

Lapin AMKissa luotetaan siihen, että opiskelijan taustat huomioiva monialainen tutkintokoulutusmalli sopii yksilöllistä opintopolkua arvostaville asiantuntijoille. Opiskelijat valitsevat tutkintonsa sisällöt vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista, jotka kootaan virtuaaliselle tarjottimelle. Työssäkäyvän opiskelijan ajankäytön suunnittelua helpottaa, että verkko-opintojen osuus on aiempaa suurempi. Uusi koulutusmalli edesauttaa opiskelijaa pääsemään ylempään korkeakoulututkintoon selvästi nykyistä helpommin myös työn ohessa ja matkojenkin päästä.

Valinnanvapauden lisääntyminen ei silti tarkoita vaatimustasosta tinkimistä. Lapin sovellus Master Schoolista täyttää eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä määritellyt osaamistasokuvaukset (EQF7). Kehittämishankkeen myötä vakiinnutetaan myös Visiting Professors –käytäntö. Elinkeinoelämän edustajat tuovat puolestaan ajantasaista näkemystä työelämän osaamisvaatimuksista.

Uutta tutkintokoulutusmallia on luotu Lapin kehittäjäkoulu -hankkeessa. Uusi malli otetaan käyttöön asteittain ensi vuoden syksystä alkaen. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lue lisää hankkeesta osoitteesta www.lapinkehittajakoulu.fi.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Koulu, oppiminen