Älykästä automaatiota rakentamassa


Automaattinen tiedonkulku sovellusten välillä. Manuaalisen työn minimointi. Käyttäjäystävälliset ratkaisut. Jatkuvasti kehittyvät prosessit. Mielekkäät työtehtävät. Näistä on digitalisaatio tehty.

Liiketoiminnan digitalisointi ja työelämän murros puhuttaa yrityksissä. Rutiininomaiset tehtävät halutaan automatisoida ja tarjota ihmisille mielekkäämpiä työtehtäviä. Muutos ei ole kuitenkaan ollut monille yrityksille helppo. Legacy-sovelluksia on paljon ja automaatioiden rakentaminen näiden välille hankalaa. Ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla on kyetty tekemään paljon, mutta valmista ei ole tullut. 

”Monissa yrityksissä onkin havaittu, ettei ohjelmistorobotiikka yksin riitä. Sen ympärille tarvitaan muita ratkaisuja. Tarvitaan älykästä automaatiota”, toteaa Lekab Communication Systemsin kaupallinen johtaja Harri Laalo. 

Lekab on älykkään automaation edelläkävijä Suomessa ja Ruotsissa 

Digitalisaation yhdeksi tärkeimmäksi välineeksi on noussut RPA, joka onkin maailman nopeimmin kasvava ohjelmistomuoto. Se ei kuitenkaan ole kokonaisratkaisu digitalisaation haasteisiin. Älykkäässä automaatiossa on kyse laajemmasta kokonaisuudesta, josta RPA on tärkeä osa. Lekab Communication Systems on älykkään automaation edelläkävijä Suomessa ja hyödyntää Kofax-tuoteperheen sovelluksia. 

”Älykäs automaatio tarkoittaa liiketoiminnan kokonaisvaltaista digitalisointia. Sitä, että otetaan kaikki keinot käyttöön, kun organisoidaan yrityksen sovellukset, ohjelmistorobotit, prosessit ja työntekijät palvelemaan asiakkaan matkaa. Näin liiketoiminta tehostuu, ja ihmisille jää aikaa tehdä merkityksellisempiä asioita. 

Meidän erityisosaamistamme on paikantaa yritysten liiketoiminnasta kehityskohteet ja toimittaa niihin liiketoimintaa tehostavat älykkään automaation ratkaisut”, Laalo kertoo. 

Yritys hakee kasvua nyt erityisesti älykkään automaation ratkaisuista, jonka vuoksi Lekab Communication Systemsin digitaalisen transformaatioon keskittyvät toiminnot on päätetty lanseerata oman DEROBIA brändin alle. 

”Haluamme DEROBIAn olevan synonyymi älykkäälle automaatiolle Suomessa ja Ruotsissa”, Laalo toteaa lopuksi. 

www.derobia.com

www.lekab.com

Jaa tämä artikkeli


Työelämä