Älykäs rakentaminen on myös turvallista


Rakennushanke koostuu usein valtavasta verkostosta erilaisia toimijoita, jossa kokonaisuuden johtaminen vaatii ammattitaitoa. Rakentamishankkeita johtaa tilaaja, jolla on kokonaiskuva hankkeesta ja se lopputuloksesta. 

Yhteistoiminnallisuus mielletään usein vain allianssihankkeeseen kuuluvaksi toimintatavaksi, vaikka sen periaatteita voitaisiin noudattaa myös perinteisissä urakkamuodoissa. Onnistunut hanke syntyy tilaajan, rakennuttajakonsulttien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiiviistä yhteistyöstä.

Perinteinenkin urakka voidaan toteuttaa nopeammin, edullisemmin ja turvallisemmin: viimeisimpänä esimerkkinä viisi kuukautta etuajassa valmistunut Kehä I:n työmaa Laajalahdessa. 

Laadukkaan ja turvallisen työn edellytykset luodaan jo suunnittelupöydällä. Esimerkiksi urakoitsijan kannalta on tärkeää, että turvallisuusasiakirjaan kirjataan urakkaan liittyvät erityiset riskit, jotta ne voidaan ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja hankkeen toimijoiden perehdytyksessä. Urakkaspesifiset, yksiselitteiset urakka-asiakirjat mahdollistavat sen, että asiat tehdään hankkeessa kerralla oikein. Rakennuttamiseen pesiytynyt ikävä tapa käyttää aiempien hankkeiden asiakirjoja sen sijaan vie toteutukset metsään. 

Jos tilaajalla ei ole itsellään riittävästi rakennuttajaosaamista, rakennuttaminen ostetaan usein konsulttipalveluna. Valitettavasti konsulttien tasossa on valtavia eroja eikä hyvää saa halvalla. 

Yhä useampi rakennustyömaa toteutuu jo nyt ilman tapaturmia. Vastuulliset urakoitsijat toimivat laadukkaasti ja turvallisesti – kunhan se heiltä tarjouskilpailussa myös tilataan. Kun älykäs rakennustapa otetaan hankkeen ohjenuoraksi alusta saakka, saadaan aikataulussaan valmistuva, laadukas ja turvallinen lopputulos. Onnistuneen infrahankkeen reseptin löydät osoitteesta infra.fi/onnistu. 

Timo Pinomäki 

INFRA ry:n turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja 

GRK Infra Oy:n riskienhallintajohtaja 

Kati Kaskiala 

INFRA ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija 

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen ja infrastruktuuri