Älykäs B2B-markkinointi ULOTTUU KOKO OSTOPOLULLE


Valve auttaa b2b-yrityksiä ja julkishallinnon toimijoita saavuttamaan tavoitteet älykkäällä ja vaikuttavalla markkinoinnilla. 

Markkinoinnissa keskitytään liian usein pelkkään mielenkiinnon herättämiseen ja brändin hetkellisen tunnettuuden nostoon. Fiksu markkinointi ulottuu ja pyrkii vaikuttamaan asiakkaan koko ostopolkuun pitkäjänteisesti ja luottamusta lisäten. 

”Markkinoinnilla parannetaan brändin tunnettuutta, lisätään kysyntää ja kasvatetaan myyntiä. Jos huolehditaan, että kaikki markkinoinnin vaikuttavuuden osa-alueet voivat toteutua, markkinointipanostukset muuttuvat kuluista investoinniksi ja toimenpiteiden vaikutus kasvaa”, Valveen CEO Jorma Maaninka sanoo. 

Tavoitettavuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseen liitetään moderneja teknologiaratkaisuja kuten markkinoinnin automaatio. Teknologian hyödyntäminen jää kuitenkin helposti kampanjakohtaiseen tehostamiseen. 

”Markkinoinnin pitää olla pitkäjänteistä. Siihen liittyy jatkuva oppiminen, ymmärtäminen ja luovuus. Ei siis pelkästään yksittäisiä projekteja vaan jatkuva prosessi”, Valveen Customer Success Director Pauliina Kuokka tiivistää. 

Markkinoinnin lähtökohdaksi tulee ottaa asiakasymmärrys. Valve auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja löytämään kohderyhmänsä. 

”Hyödynnämme laajasti eri toimialoilta keräämäämme dataa ja analysoimme sen johtopäätöksiksi ja toimenpiteiksi asiakkaillemme. Kehitämme markkinointitoimenpiteitä tutkitun tiedon perusteella ja mittaamme sovittujen toimenpiteiden vaikutuksia”, Maaninka kertoo. 

Markkinointi muuttuu parhaimmillaan kulusta investoinniksi. Kun markkinointi ei ole kulu, sille sallitaan myös rohkeat kokeilut, joista osa johtaa menestykseen ja osa lisää ymmärrystä ja oppimista. Markkinointipanokset ymmärretäänkin menestyvissä yrityksissä samalla tavalla kuin tuotekehitysinvestoinnit. 

Taantumassa punnitaan yritysten kyky selvitä ja kasvaa. Onko yrityksillä kykyä ja rohkeutta kasvaa markkinoinnin ja myynnin yhteistyöllä? 

”Markkinointia pitää tehdä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Silloin se on myös tavoittavaa ja vaikuttavaa. Kun liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat markkinointitavoitteita, yksittäiset kampanjatkin onnistuvat”, Maaninka sanoo. 

www.valve.fi

Jaa tämä artikkeli


Menestyksen Tekijät