ALLU-laitteilla materiaalit ja maa-ainekset uusiokäyttöön, ympäristöä säästäen


Ola Ulmala toimitusjohtaja, ALLU Finland Oy

Jotta maa-aines tai materiaali voidaan uusiokäyttää ja edelleen hyödyntää, siitä on joko seulottava pois ei-haluttu aines tai muutettava sen muotoa – esimerkiksi jaekokoa – käyttöön kelpaavaksi. ALLU tarjoaa ratkaisun asiakkaalle.

Pyöräkuormaajaan tai kaivinkoneeseen liitettävä ALLU- lisälaite seuloo, erottelee, murskaa ja lastaa materiaaleja ja maa-aineksia laidasta laitaan. ”Asiakkaalle hyöty hankinnasta näkyy käytännössä esimerkiksi pienempinä polttoainekustannuksina, kun työmailla maamassat voidaan uusiokäyttää ja poiskuljetettavan massan määrä vähenee”, kertoo toimitusjohtaja Ola Ulmala ja jatkaa: ”Säästöä syntyy myös pienempien jätemaksujen muodossa, kun vähemmän massaa menee maankaatopaikalle ja myös merkittävästi pienempänä investointitarpeena peruskoneisiin.”

Suomalainen innovaatio on kansainvälistynyt ja pienestä insinööriyrityksestä on kasvanut 31 miljoonan liikevaihtoa tekevä globaali toimija. ”Jakeluverkostomme kattaa yli 30 maata, tytäryhtiöt Ranskassa, Saksassa, USA:ssa, Ruotsissa, UK:ssa, Kiinassa ja Lähiidässä mukaan lukien”, viitoittaa Ulmala. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Orimattilassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

”Menestyksemme perustuu asiakkaiden kuuntelemiseen ja yhdessä tekemisen toimintatapaan. Siirrämme jatkossa yhä enemmän osaamistamme edustajaverkkoomme ja paikallisille partnereillemme jälkimarkkinoinnin tueksi”, Ulmala sanoo.

Vankan kasvun ja kansainvälistymisen ohella, ALLU kehittää jatkuvasti uutta – asiakkaan toiveita kuunnellen. Reilu vuosi sitten esiteltiin mobiilisovellus, jonka avulla ALLU Transformerin käyttäjä saa mobiililaitteeseensa reaaliajassa tietoa koneen toiminnasta sekä mm. turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset.

”Innovatiivinen, innostunut ja kansainvälinen henkilöstö on tärkein voimavaramme. ALLU- tiimiimme koostuu 14 eri kansallisuudesta ja vankasta markkinaläsnäolosta”, kertoo Ulmala pohtiessaan vielä yrityksen menestystekijöitä.

www.allu.net/fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Teollisuus