Allianssi startup- ekosysteemin tueksi


Kun pyritään tukemaan startup- ja kasvuyrityksiä, ei julkisen sektorin rooli voi olla enää entisenlainen. Nyt pitää ottaa aivan uusi asenne kun kehitetään näiden yritysten palveluekosysteemiä.” Näin visioi Pirkanmaan liiton kehittämispäällikkö Taina Ketola, joka on ollut luomassa uutta lähestymistapaa pienten, mutta vahvaan kansainväliseen kasvuun suuntautuvien yritysten tukemiseen.

Ketolan mielestä julkinen valta ei voi enää olla vain rahaa jakava, isojen yritysten ja organisaatioiden kautta innovaatiojärjestelmää ohjaava vaikuttaja. Julkisen sektorin ei tule enää ylhäältä päin hallita yritysten tukemista vaan olla vuorovaikutuksessa kasvuyritysten kanssa sekä kuunnella yrityskenttää sen tarpeista.

Pirkanmaan liitto on rakentanut yhdessä Tampereen kaupungin, sairaanhoitopiirin, yliopiston, TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Business Tampereen kanssa erityisen startup-allianssin, jonka on määrä toimia startup-yritysten palvelun ekosysteemin kehittäjänä.

“Hakisin vertausta terveydenhuollosta. Jos perinteiset yrityspalvelut, tyyppiä “aloittavan yrittäjän palvelut”, ovat ikään kuin perusterveydenhoitoa, ovat nämä startup-palvelut erikoissairaanhoitoa. Niissä mukana olevilta edellytetään erityisosaamista.”

“Startuppien ekosysteemiin kuuluu mm. sellaisia asioita kuin tapahtumat, innovaatiokampukset, verkostot, rahoittajat, kiihdyttämöt, hautomot, laboratoriot…”

“Toivon mukaan startup-allianssi auttaa julkisen sektorin toimijoita päivittämään käsityksensä startup-yrityksistä ja niiden toiminnan tukemisesta.”

Lisää julkisen sektorin roolista startup-ekosysteemistä löydät pelikirjasta, jonka tarkoituksena on kannustaa alueita ja kaupunkeja startup-ekosysteemin kehittämiseen.

www.tainaketola.com/2019/08/05/julkinen-sektori-startup-ekosysteemissa/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Bisnes