Alexander Corporate Finance korostaa pitkäjänteisen kumppanuuden merkitystä


Alexander Corporate Finance Oy toimii IPO:n pääjärjestäjänä sekä listautumisen jälkeen Hyväksyttynä Neuvonantajana. Yrityksen vahva kokemus, riittävät resurssit ja joustavuus luovat edellytykset luotettavalle palvelulle. ACF:n kumppanikseen valinnut Vincit Oyj kiittää aktiivista ja luottamuksellista otetta yhteistyöhön. 

Yrityksen listautuminen Helsingin pörssiin tai First North -markkinapaikalle on monipuolista ammattitaitoa vaativa projekti, jossa hyvä johtaminen on avainasemassa. Pääjärjestäjän roolissa keskeistä on osata analysoida ja määrittää liiketoimintojen arvo, koordinoida projektin eri vaiheet tehokkaasti sekä kommunikoida selkeästi yritysjohdon, sijoittajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Alexander Corporate Financella on vahvaa kokemusta listautumisista. Vuodesta 2015 alkaen yritys on hoitanut peräti 20 % kaikista listautumisanneista ja lisäksi se on Suomen kokenein pääjärjestäjä First North -markkinapaikan listautumisissa. 

”Uskon, että me valikoidumme kumppaniksi juuri kokemuksemme, riittävien resurssiemme ja hyvän tiimin vuoksi. Myös sähköinen merkintäjärjestelmämme ja muiden asiakkaiden suositukset vaikuttavat. Varsinkin pienemmille yrityksille joustavuutemme on lisäksi tärkeä etu”, Alexander Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Jaakko Niemelä kertoo. 

ACF:n yhtenä erottavana tekijänä on myös sen tarjoama mahdollisuus ”Dual Track” -etenemiseen, jossa edistetään yhtäaikaisesti sekä yrityksen myyntiä että listautumista. Tällä toimintatavalla voidaan koko prosessin ajan selvittää yritykselle parasta vaihtoehtoa, edeten kuitenkin nopeasti. 

Vincit kiittää aktiivista ja sujuvaa yhteistyötä 

Listautumisen jälkeinen ns. CA-palvelu on First North -kauppapaikalla välttämätön, mutta panostamalla kumppanivalintaan voi siitä saada myös paljon hyötyä. Näin kokee myös ACF:n asiakkaan Vincit Oyj:n CFO Niklas Wasenius. 

”CA:n roolihan tulee säännöistä, mutta yritysten ei mielestäni pitäisi nähdä sitä pakollisena pahana. Hyvästä yhteistyöstä ACF:n ja Vincitin välillä on vuosien saatossa ollut todella iso lisäarvo minulle ja koko yhtiölle”, hän toteaa. 

Hän korostaa, että molemminpuolinen luottamus ja arvostus ovat edellytykset yhteistyön toimivuudelle. 

”Kumppaniksi kannattaa valita tiimi, joiden kanssa voisi lähteä vaikka viikonlopuksi kalaan. Ilman keskinäistä luottamusta CA:n hyöty jää käyttämättä, eikä kukaan varmasti kaipaa pelkkää maksullista vahtikoiraa”, hän toteaa. 

ACF:n tiimissä Waseniuksen mukaan merkittävää on aktiivinen ote. 

”ACF:n kokenut ja osaava tiimi on ollut tukena monessa kohdassa, kun sääntöjä ja käytäntöjä on pitänyt tulkita ja selvittää. Yhteistyö on yksinkertaisesti ollut sujuvaa”, hän summaa. 

Tutustu tarkemmin: www.alexander.fi

Jaa tämä artikkeli


Asiantuntijat Bisnes Talous ja johtaminen