Tavoitteena nopea, kestävä kasvu


Perintään, riskituotteisiin ja rahoitukseen erikoistunut Alektum on saanut uuden Suomen toimitusjohtajan Arto Paukusta. Eläkkeelle siirtyvän Jarmo Pyhälän jalanjäljissä jatkavalla Paukulla on vahva tausta rahoitusalalta sekä muutosjohtamisesta.

”Jarmo on rakentanut Suomen liiketoiminnan, nyt lähdetään hakemaan vahvaa kasvua”, Paukku pohtii.

Alektum tarjoaa yrityksille riski-, rahoitus- ja perintäpalveluita. 16 maassa toimiva yritys on erikoistunut eri maiden lainsäädäntöihin ja käytäntöihin, joten yritysasiakkaat saavat apua myös maan rajojen ulkopuolella toimimiseen. Arvoperäisessä perheyrityksessä uskotaan positiivisuuteen niin yrityksen sisäisessä toiminnassa ja johtamisessa kuin asiakaspalvelussakin. Paukku on toiminut aina yrityksissä, joissa ollaan lähellä asiakasta – asiakaskeskeisyys on häneen sisäänrakennettu piirre.

”On kaikkien etu, että velka saadaan maksettua ja samalla turvataan asiakassuhteen jatkuvuus”, Paukku toteaa. ”Tilanteet ovat erilaisia: Jotkut ovat unohtaneet maksaa laskunsa, joilla on tilapäinen maksuongelma sekä toistuvista maksuongelmista kärsiviä.”

”On kaikkien etu, että velka saadaan maksettua.”

Alektumilla on käytössään ennakointia tukevat rekisterit maksukyvykkyydestä ja -käyttäytymisestä, sekä selkeitä toimintamalleja saatavien tehokkaaseen kotiuttamiseen – ajoitus on tärkeä. Paukun mukaan on oleellista, että prosessit ovat räätälöityjä ja velallisen kanssa kontaktissa on koulutettu henkilö – asiakkuussuhteet pysyvät hyvinä, luottamus säilyy. Asiakkaan maksukyky on tiedettävä, jotta saadaan kassavirtaa sisään ja pienennettyä luottotappioriskiä: ”Jos asiat tehdään väärin, asiakas menetetään.”

Paukun mukaan Alektumin tulevaisuuden visio on selkeä: ”Olla alan tunnetuin brändi. Ilman ihmisiä, se on vain kaunis ajatus.” Johtajana hän uskoo, että antamalla vastuuta henkilöstölle, heidät saa kannustettua parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ”Kokeilukulttuuria, hyvää henkeä ja kannustusta. Yleensä kun ihmiset antavat parhaansa, suoritus on hyvä.”     

Lisätietoa: www.alektumgroup.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Yrityspalvelut