Älä osta valmennuksia, osta vaikuttavuutta!


Kimmo Huhtimo ja Niina Nurminen ovat yhdistäneet erilaiset osaamisensa tuloksekkaasti.

Valmennusten haasteet liittyvät niiden vaikuttavuuteen: kuinka tavoiteltu muutos saadaan näkymään aidosti ihmisten arkisessa toiminnassa?

”Älä osta valmennuksia” voi kuulostaa oudolta toteamukselta valmennuksia tarjoavalta yritykseltä.

”Valmennukset on tuotava osaksi muutoksen johtamista. Vasta silloin puhutaan vaikuttavuudesta”, toteavat ArtSensen Kimmo Huhtimo ja Niina Nurminen.

ArtSensen perustaja Niina Nurminen on liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien taidelähtöisten valmennusten pioneeri Suomessa. Taidelähtöisten valmennusten vaikuttavuus perustuu tunnetekijöiden ja vuorovaikutuksen merkityksen huomioiseen ja käytännön harjoitteluun.

”Kyse ei ole luokkahuonevalmennuksista. Yhdistämme tiedon, tunteen ja käytännön harjoittelun.”

”Vuorovaikutus- ja tunnetaidot, tiimityö ja luova ongelmanratkaisukyky ovat näyttelijöiden ydinosaamista. Näyttelijän täytyy muuttuvissa tilanteissa osata reflektoida omaa tapaansa toimia, kyetä johtamaan itseään ja tunteitaan psykofyysisesti ja pystyä eläytymään eri tilanteisiin erilaisten ihmisten kanssa”, Nurminen kertoo näyttelijöiden osaamisalueista.

ArtSensen toimitusjohtaja Kimmo Huhtimo tutustui alkujaan näihin menetelmiin ollessaan Nurmisen asiakkaana Mehiläisen asiakaskokemusjohtajana. Nyt Nurminen ja Huhtimo ovat yhdistäneet erilaiset taustansa luodakseen entistä parempia tuloksia ArtSensen asiakkaille.

”Tutkitusti 80 % valmennuksista epäonnistuu vaikuttavuudeltaan. Muutoksen johtaminen ja valmennukset on nähtävä kokonaisuutena.”

”Me tulemme eri maailmoista. Niina taiteen parista ja minä taas olen koulutukseltani diplomi-insinööri, mutta juuri tällainen monipuolisuus on meidän suuria vahvuuksia”, Huhtimo miettii.

ArtSensen valmennuksissa painotetaan valmennusten olevan osa muutostilanteen johtamista. Yhdistämällä uudella tavalla muutostilanteiden johtaminen, tunnetekijät ja tavoitteellinen harjoittelu päästään onnistumisiin.

”Tärkeintä on miettiä, mitä vaaditaan, jotta muutos etenee seuraavana päivänä arjessa. Tämä haastaa myös itsemme ja koko valmennusalan”, Huhtimo jatkaa.

Valmennuksissa ihmiset osallistuvat vuorovaikutustilanteisiin ja pääsevät johdetusti reflektoimaan tapaansa toimia ja oppimaan toinen toisiltaan. Ohjelma pitää sisällään 70 % harjoittelua ja reflektointia, 15 % teoriaa ja 15 % toimeenpanon suunnittelua.

”Kyse on aina ihmisistä. Muutoksesta on tehtävä yhteinen ja merkityksellinen. Nostamme esiin kohtaamiset, vuorovaikutuksen ja uudenlaisen kanssakäymisen tärkeyden ja tarjoamme keinoja näiden teemojen käsittelyyn ja harjoitteluun. Se on tuottanut erinomaisia tuloksia”, Huhtimo ja Nurminen iloitsevat.

ARTSENSE OY

  • Yhdistää taiteilijoiden ja muutosjohtamisen osaamista
  • Erikoisalana asiakas- ja työyhteisökokemus
  • Palveluja esim. ArtSense Forum -teatteri, pienryhmävalmennukset, konsultointi
  • Motto: Älä osta valmennuksia, osta vaikuttavuutta
  • www.artsense.fi

 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä