Lisää kannusteita rakentajille


Suomessa kaupungit ovat pieniä, mutta asuminen kallista. Ainoa pysyvä keino asumisen tekemisestä kohtuuhintaiseksi on rakentamisen määrän pitkäaikainen lisäys.

Kuntia on kannustettava kaavoittamaan ja rakentamaan infrastruktuuria. Se onnistuu, kun kuntien kustannukset väestömäärän kasvusta saadaan laskemaan. Valtionosuuksien on palkittava voimakkaammin kuntia väestökasvusta, ja valtion on osallistuttava kuntien infra-rakentamiseen.

Rakennusalan nykyisin matalaa kannattavuutta on nostettava, mikä houkuttelee alalle lisää toimijoita ja lisää kilpailua. Uudet toimijat laskevat keskimääräistä kannattavuutta, mutta korkeammalla rakentamisen tasolla. Kilpailu puolestaan nostaa tuottavuutta. Rakentamisen lisääntyminen pitää asuntohinnat kurissa ja kiihdyttää kaupungistumista, mikä piristää tuottavuutta, työllisyyttä ja talouskasvua.

Kannattavuus nousee kiinteistöveron, kaavamaksujen ja tonttivuokrien irrottamisella neliövuokraperusteesta. Nyt nämä verot vähentävät rakentamista, koska ne kasvavat rakennuksen kerrosneliöiden mukaan.

Kaavamaksuja ja tonttivuokria voi myös alentaa. Kaavamaksujen ja tonttivuokrien taso perustuu vuosikymmeniä sitten asetetulle neljän prosentin tuottovaateelle, joka ei ole nykyisessä korkoympäristössä enää perusteltua.

Aki Kangasharju
Nordean pääekonomisti

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Infrastruktuuri Rakentaminen Rakentaminen 2020