Akaan ja Urjalan vanhuspalveluissa keskitytään asiakkaan kohtaamiseen ja toimivaan yhteistyöhön


Aito kiinnostus asiakkaiden yksilöllistä tilannetta kohtaan, hyvä
moniammatillinen osaaminen sekä tiivis vuorovaikutus ovat avaintekijöitä,
jotta vanhustyössä onnistutaan. Vuoden 2020 toukokuussa Akaan ja Urjalan
alueelle perustettiin kotiutusyksikkö, joka on valittu myös valtakunnallisessa
Paras vanhustyön työyhteisö -kisassa kymmenen parhaan joukkoon.

Kun vanhuksen kotona pärjääminen herättää huolta, pyritään Akaassa tarttumaan asiaan välittömästi. Apua tulee saada yhdellä yhteydenotolla. – Yksi asiakasohjaaja toimii linkkinä asiakkaaseen päin sekä tilanteen arvioinnissa että kaikissa kotiin tuotettavissa palveluissa, kertoo asiakasohjaaja Henni Numminen. Asiakasohjaajan kautta asiakkaat saavat tarvitsevansa avun laajasta palvelukattauksesta, johon kuuluvat yhtälailla kotihoidon palvelut, palveluasuminen, omaishoitajien palvelut, intervalli- ja kriisipaikat.

Sairaanhoitaja Salla Tuominen kirjaa asiakastietoja Akaan uuden hyvinvointikeskuksen tiloissa

Laajan, moniammatillisen tiimin välinen yhteistyö on erityisen olennaista hyvän palvelun tarjoamiseksi ja asiakkaalle sopivien ratkaisujen löytämiseksi. – Vanhuspalveluissa yhteistyön täytyy toimia läpi koko toimintaketjun, meidän tulee hyödyntää toinen toistemme osaamista ja olla tiiviissä vuorovaikutuksessa, kuvailee vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen. Vuorovaikutuksen tärkeys nousee myös suhteessa asiakkaisiin ja heidän omaisiinsa. Koko vanhuspalveluissa toimiva tiimi korostaa asiakkaan kuulemisen ja hänen toiveidensa kunnioittamisen tärkeyttä.

Kotiutustiimissä asiakkaan tarpeet opitaan tuntemaan

Noin puolitoista vuotta sitten perustettu kotiutustiimi on yksi tärkeistä tavoista tukea vanhusten kotona pärjäämistä. Kotiutustiimi auttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa edessä on paluu kotiin sairaalajakson
jälkeen. – Kotiutustiimin avulla asiakkaat pääsevät kotiin vähän nopeammin, kuin pelkän kotihoidon avulla. Kotiutustiimin toiminta perustuu pidempiin käynteihin ja siihen, että hoitaja ehtii aidosti perehtyä asiakkaan tilanteeseen, kertoo kotiutustiimin esimies Merja Niekka.

Akaan vanhuspalveluissa tehdään vahvaa yhteistyötä. Kuvassa vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, palveluesimies Maarit Mäenpää, kotiutusyksikön esimies Merja Niekka ja kotihoidon palveluesimies Katja Väisänen.

Käyntien avulla voidaan määritellä jatkon palvelutarve ja usein käyntikertoja vähennetään ja lyhennetään ajan kanssa ja tilannetta seuraten. Erityisen olennaista kotiutustiimin toiminnalle on myös oman henkilökunnan hyvinvointi ja hyvät työnteon edellytykset. Ne antavat mahdollisuuksia tehdä oma työ mahdollisimman hyvin ja heijastuvat suoraan asiakkaille. – Asiakkaat sanovat, että me muistamme aina kysyä kuulumisia ja tulemme paikan päälle hymyillen, summaa kotiutustiimin hoitaja Riikka Taipale.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Julkishallinto & kansanterveys