Asiantuntija: Digitalisaation uhat ja mahdollisuudet


Kaikissa maissa ja monissa yrityksissä uskotaan digitalisaation olevan kehityksen ja kasvun edellytys. Näin varmasti onkin, jos tunnistetaan tosiasiat, uhat ja riskit. Digitalisaatio ja erityisesti siihen liittyvät suuret datavarannot ovat kyberrikollisuuden ja hybridivaikuttajien halutuimpia kohteita. Digitalisaatiota ja kyberturvallisuutta on rakennettava käsi kädessä. Erityisenä haasteena on kybermaailman nopea muutos.

Kyberhyökkäykset ovat digitalisaation varjopuoli. Valtiot, rikolliset, terroristit, aktivistit käyttävät hyväksi digitalisaatiota ja kybermaailman mahdolisuuksia omien tarkotusperiensä saavuttamiseksi. Pienikin toimija saattaa horjuttaa yhteiskunnan kriittisiä palveluita ja infraa globaaleita keskinäisriippuvuuksia hyväksikäyttämällä. Kybervakoilun ja -hyökkäysten valmistelu on usein vaikeasti havaittavissa ja toimijoiden jäljittäminen aikaa vievää.

Tietoja voidaan helposti varastaa, manipuloida ja tuhota aivan eri mittakaavassa kuin ennen. Tilastollisesti katsottuna yritysmaailmaan kohdistuu enemmän kyberhyökkäyksiä kuin valtiollisiin kohteisiin. Viime vuosina terveydenhuollon kohteet, tuotantolaitokset ja finanssiala ovat olleet halutuimpia kohteita.

Suomi on ollut ’’hiljainen rintama’’, koska emme ole poliittisesti erityisen haluttu kohde. Voidaankin sanoa, että kyberoperaatiot ovat hybridivaikuttamisen keihäänkärki. Kybervakoilussa onkin vaikea vetää rajaa laillisen ja laittoman markkinatiedon keräämiseen. Pitäisi pystyä ennakoimaan, milloin laillisia tietoja voidaan käyttää rikoksiin ja muihin laittomiin tarkoituksiin.

Kyberhyökkäysten maalina on ihmisissä, prosesseissa ja tekniikassa olevat haavoittuvuudet. Varautumisessa painopisteen tulee olla ihmisten kouluttamisessa, prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä sekä innovatiivisissa tietoturvaratkaisuissa. Jos yritys haluaa parantaa kilpailukykyään ja pienentää riskejään, sen tulee panostaa kyberturvallisuuteen.

Aapo Cederberg
CEO and Founder, Cyberwatch Oy

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä