Äänekoskella kasvaa biotalouteen pohjautuva ekoteollisuuspuisto


 

Äänekoskella ollaan Isosti rohkeita: tavoitteena on luoda Ekoteollisuuspuistoon maailman johtava biokiertotalouskeskittymä, jota tukee vahva kansainvälinen digiverkostoituminen. 

Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsevalle Äänekoskelle on sijoittunut useita maailmanlaajuisesti toimivia teollisia biotalousyrityksiä, joiden tuotanto perustuu suomalaisiin bioraaka-aineisiin. Tässä teollisen ekosysteemin ytimessä toimii maailman suurin pitkäkuitusellua ja muita biotuotteita valmistava Metsä Groupin biotuotetehdas. 

20 000 asukkaan Äänekoskella halutaan ottaa kaikki irti eko-osaamisesta. ”Tähtäämme maailman johtavaksi biokiertotalouskeskittymäksi ekoteollisuuspuiston rakentumisen ja teollisuuden hubin avulla”, sanoo Äänekosken kaupungin Elinvoimajohtaja, Äänekosken Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund. 

”Tarkoituksenamme on saada kaupunki, yritykset eri toimialoilta, asukkaat ja oppilaitokset sekä muut sidosryhmät toimimaan yhdessä tavoitteellisesti kestävän kehityksen pohjalta ja ottamaan kaikki oppi ja hyöty irti matkalla kiertobiotalouden huippuosaajaksi ja hiilineutraalius-kaupungiksi”, Åkerlund lisää. 

Äänekoskella on menossa useita eri hankkeita kuten yhteisöllinen työtila ÄäneHub sekä Plänet B-hanke. ”Plänet B -hankkeella olemme hakeneet uusia kumppaneita ja yhteistyömalleja, jossa eri toimialojen ja kehitysvaiheiden yritykset hyödyntävät yhdessä Ekoteollisuuspuiston ja Äänekosken infraa, teollista ekosysteemiä sekä raaka-ainepohjaa”, hanketta pari vuotta vetänyt Åkerlund kertoo. ”Tarvitsemme uudenlaista osaamista ja olemme liikkeellä rohkealla asenteella ja pöhinällä, mitä tukee hyvin ÄäneHubin yhteisöllinen ja monialainen törmäytysalusta”, hän lisää.

Digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija Pekka Ouli.

Digitaalisella verkostoitumisella uusia mahdollisuuksia 

Äänekoskella verkostoidutaan todella rohkeasti katse tulevaisuudessa, ja yhdessä tekemisestä hyvänä esimerkkinä on monimuotoinen yritys- ja oppilaitosyhteistyö. Pokessa eli Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopistossa voi opiskella tulevaisuuden teknologiaa, ja käytännön sovelluksia testataan yritysten kanssa. Kansainvälinen verkostoituminen puolestaan on poikinut mm. Future Working -hankkeen Intian ja Puolan kanssa. 

”Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet sekä monialaisten ympäristöjen merkitys ovat meillä keskiössä. Esimerkiksi VR-simulaation käytön kehittämistä metsäkoneen koulutuksessa tehdään yhteistyössä John Deeren ja Jyväskylän yliopiston aivotutkimusyksikön kanssa”, digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija Pekka Ouli kertoo. ”Tätä kaikkea osaamista, ja suomalaista ammattikoulutusta yleisemminkin, voisi tulevaisuudessa myydä verkossa ympäri maailman”, hän maalaa tulevaisuuden vientimahdollisuuskuvaa. 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi