Kontti-ketju on Punaisen Ristin secondhand-ketju, joka myy lahjoituksena saatuja tavaroita. Konttiin toivotaan ehjiä ja puhtaita lahjoituksia, koska niitä ei ole mahdol-lisuutta korjata tai tuunata Konteissa. Lahjoittamalla hyväkuntoisia, mutta itselle tarpeettomia tavaroita, pidentää samalla niiden elinkaarta. Luonto kiittää, kun pidämme hyväkuntoiset tuotteet pidempään käytössä.

Kontti-ketjun perustehtävänä on jo yli 20 vuotta ollut varojen kerääminen Punaisen Ristin auttamis-toimintaan. Jokainen lah joittaja auttaa Punaista Ristiä auttamaan. Lahjoituksena saadut tuotteet pyritään hinnoittelemaan siten, että kunnioitamme lahjoituk-sia ja lahjoittajaa. Erikoiset tai harvinaiset design- ja merkkituotteet voivat olla kalliimpia, mutta Konteista ostetuista tuotteista jopa 80% on alle viiden euron hintaisia. Pyrimme siihen, että Konteista löytyisi aina sekä edullisia perustuotteita että kestäviä merkkituot-teita unohtamatta hauskoja ja persoonallisia löytöjä. Muutamasta myymälästä on kehittynyt 12 myymälän ja verkkokaupan kokonaisuus, jonka kautta yli 3 miljoo-naa tuotetta löytää vuosittain uuden kodin.

Mitä lahjoituksille Konteissa tapahtuu?

Kontteihin lahjoitetaan monenlaisia tavaroita. Lahjoitusten käsittely on hyvin käsityö valtaista. Tuotteiden käyttöikä arvioidaan ja esimerkiksi teks-tiilit höyrysilitetään sekä astiat puhdistetaan. Kontissa tuotteet lajitellaan varastossa ja myymälässä osastoit-tain ja tuoteryhmittäin, ihan kuin tavallisessa kaupassa. Omista rakkaista tavaroista luopuessa niiden kriittinen arviointi voi joskus olla vaikeaa. Tä män vuoksi Konttiin tulee lahjoituksena myös tuotteita, jotka eivät ole enää myyntikuntoisia tai eivät enää löydä uutta kotia.

Mitä Konteista löytyy?

Kontti-myymälöiden rikkaus on siinä, että myy mälästä löytää tuotteita useilta eri vuosikymmeniltä. Oman persoonallisen pukeutumistyylin tai sisustustyy lin rakentamiseen secondhand-myymälät ovat varsi-nainen aarreaitta. Konteista löytää runsaasti vaatteita, jalkineita, laukkuja, asusteita sekä monenlaisia kodin tuotteita astioista sisustustavaroi hin. Erityisen pal-jon Konttiin tulee naisten vaatteita. Miesten ja lasten vaatteista kysyntää olisi enemmänkin. Astiat ja sisus-tustuotteet muodostavat merkittävän osan Konttien valikoimasta. Kontti on myös hyvä kirjakauppa – ja suomalaiset lahjoittavat runsaasti hyväkuntoisia kirjoja – ja kirjoja myös ostetaan paljon. Tuotteet vaihtelevat paljon ja joka päivä myymälään tuodaan tavaraa uutta kotia etsimään. 

Kun ostat Kontista tai lahjoitat Konttiin, teet samalla hyvää. Osallistut Punaisen Ristin auttamistyöhön ja tuet kestävää kehitystä. 

Konttien tulos jaetaan Punaisen Ristin auttamistoimintaan siten, että 1/3 tuloksesta ohjataan katastrofirahastoon ja 2/3 auttamistoimintaan Suomessa. Vuonna 2020 Kontin tulos oli noin 3.1 miljoonaa euroa. 

Kontti secondhand-myymälät löytyvät 12 eri paikkakunnalta – sen lisäksi 2021 keväällä avattiin verkkokauppa. Verkkokaupasta löytää tällä hetkellä lähinnä astioita, sisustustuotteita, kirjoja ja asusteita, mutta valikoima laajenee vähitellen. Lisätietoja Kontista, myymälöistä sekä verkkokaupan löytää osoitteesta www.sprkontti.fi. 

 

Jaa tämä artikkeli


Lifestyle