100-vuotias valmennustalo nostaa esiin psykologisen turvallisuuden menestymistekijänä


Sadan vuoden ikä on harvinainen saavutus yritysmaailmassa. Helsinkiläinen, valtakunnallisesti toimiva Ava-akatemia täyttää tänä vuonna pyöreät 100 vuotta. 

Mitkä ovat Ava-akatemian pitkän iän salaisuudet? 

”Erityisosaamistamme ovat johtamis-, esimies- ja liiketoimintaosaamisen tutkinnot sekä yrityksille räätälöidyt johtamis-, esimies- ja liiketoimintaosaamisen valmennukset. Meille on tärkeää ymmärtää, millaisella osaamisella menestytään ja miten taitoja kannattaa treenata, jotta ne siirtyvät arjen kilpailukykytekijöiksi. Olemme sitoutuneet voimakkaasti asiakkaidemme menestymiseen ja oman osaamisemme kehittämiseen”, kertoo Ava-akatemian rehtori Pasi Haaponiemi. 

Psykologisen turvallisuuden johtaminen lisää toimintakykyä 

”Valmennuksissamme kehitetään monipuolisesti johtamiseen liittyvää osaamista, mutta eräs tällä hetkellä esiin nouseva taito on psykologisen turvallisuuden johtaminen. Muuttuvissa olosuhteissa ennustamattomuus ja epävarmuus haastavat työryhmien hyvinvoinnin ja suorituskyvyn. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että yksilö voi toimia vapautuneesti, rakentaa luottamuksellisia suhteita muihin sekä siirtää potentiaaliaan itsensä ja muiden hyötykäyttöön”, kuvailee Haaponiemi. 

Haaponiemen mukaan psykologisen turvallisuuden vaikutuksista organisaation menestymiseen on vahvaa näyttöä. Sen on todettu korreloivan yksilöiden ja ryhmien aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen, oppimiskykyyn, sisäisen motivaation heräämiseen, yhteistyöhalukkuuteen ja lopulta suorituskykyyn mm. Harvardin yliopiston tutkimuksissa ja Googlen Aristoteles-projektissa. 

”Psykologinen turvallisuus parantaa yksilön ja ryhmän resilienssiä niin, että ne kykenevät ylläpitämään ja jopa parantamaan suoritustaan epävarmuuden ja ennustamattomien muutosten puskiessa päälle. Resilientti yksilö ja ryhmä taipuu, mutta ei taitu. Ne kestävät vastoinkäymisiä, palautuvat nopeasti, toimivat joustavasti muutoksissa, sopeutuvat uusiin tilanteisiin ja ottavat tarvittaessa uuden suunnan.” 

”Olemme saaneet erinomaisia kokemuksia psykologisen turvallisuuden johtamisen malleista ja työkaluista omissa valmennuksissamme. Näyttää siltä, että psykologinen turvallisuus on kasvanut trendistä kansainvälisen johtamiskeskustelun kestoaiheeksi”, toteaa Haaponiemi.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi