Vahvasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistotalo RELEX rekrytoi koko ajan uusia huippuosaajia

Jasmin Karasar ja João Alves ovat saaneet merkittävästi vastuuta RELEXillä ja viihtyvät talossa hyvin.

Vähittäiskaupan toimijoiden kilpailukykyä parantavia ratkaisuja tarjoava yritys toimii jo yli kymmenessä maassa.

RELEXin ratkaisujen avulla vähittäiskaupan yritykset nostavat toimintansa uudelle tasolle parantamalla tuotteidensa saatavuutta ja myyntiä, optimoimalla varastonhallintaa sekä pienentämällä hävikkiä ja työvoimakustannuksia. Suomessa RELEXin ohjelmistoja hyödyntävät mm. S-ryhmä, Stockmann, Atria ja Lumene, ja maailmalla RELEX on eri markkinoiden suurimpien vähittäiskauppojen kumppanina.

RELEXin toimintaa ja tuotekehitystä johdetaan Helsingissä sijaitsevasta pääkonttorista, mutta vahvan kasvun ja kansainvälistymisen seurauksena maakonttoreita on perustettu jo kymmeneen maahan ja järjestelmien loppukäyttäjiä on jo ympäri maailmaa.

Yli 200 ihmistä viime vuonna palkannut RELEX on yksi Suomen nopeimmin kasvaneista ohjelmistotaloista, jolla on edelleen kovat kasvutavoitteet, minkä vuoksi tarve uusille työntekijöille on yhä suuri.

“Vahva kasvu ja kansainvälistyminen avaavat lukuisia uramahdollisuuksia”

RELEXin vahvuutena on selvää lisäarvoa asiakkailleen tuovat ohjelmistot, jonka kehitykseen yrityksessä panostetaan valtavasti hyödyntäen uusimpia teknologioita, kuten koneoppimista, ja onpa yritys kehittänyt oman tietokannankin hallitakseen asiakkaidensa valtavia datamassoja.

RELEXin tekijätiimi on erittäin kansainvälinen ja koostuu alojensa huippuammattilaisista. Yksi huippuosaajista on yhtiön USA:n maakonttorin teknisen tiimin vetäjänä työskentelevä Jasmin Karasar, joka on työskennellyt RELEXillä jo vuodesta 2011. Hän oli tuolloin yhtiön 30. työntekijä, kun tänä päivänä RELEX työllistää jo yli 500 henkilöä yli 10 maassa.

Aloittaessaan RELEXillä Karasar oli vielä opiskelija. Hän valmistui vuonna 2014 Aalto-yliopistosta tietotekniikan maisteriksi. ”RELEX oli ensimmäinen varsinainen työpaikkani alalla ja sain heti runsaasti vastuuta. Täällä osaaminen ratkaisee, ei työvuosien määrä.”

RELEX avasi USA:han maakonttorin vuonna 2015. Karasar liittyi mukaan rakentamaan toimistoa sen alkutaipaleella ja Pohjois-Amerikka on ollut hänen asemapaikkansa vuodesta 2016 lähtien. Uusien markkinoiden avaaminen oli tullut hänelle jo aiemmin tutuksi. ”Olin viemässä RELEXiä aiemmin jo Ruotsiin, Norjaan ja Iso-Britanniaan.”

Karasar näkee RELEXin tarjoavan niin monta urapolkua kuin talosta löytyy ihmisiä. ”Oma polkuni on ollut perinteinen, mutta moni on edennyt esimerkiksi tekniseltä puolelta tuotekehitykseen tai liikkeenjohdon puolelle. Vahva kasvu ja kansainvälistyminen avaavat lukuisia uramahdollisuuksia.”

”Uskon, että oma urani RELEXillä jatkuu pitkään. Olen päässyt yhdistämään haluamallani tavalla teknistä työtä asiakastyöhön”, Karasar päättää.

Tulevaisuus tuo uusia haasteita tullessaan

Portugalilainen João Alves tuli RELEXille Saksasta. Hän lähti aikoinaan etsimään Suomesta työpaikkaa muuttaakseen tänne suomalaisen tyttöystävänsä luokse. ”Koko työnhaku sujui RELEXin kanssa hyvin. Vastaus hakemukseen, kutsu haastatteluun ja työpaikkatarjous tulivat nopeasti.”

Alves koki yleisesti työnhaussa Suomeen erikoisena sen, että vaikka moni työpaikkailmoitus täällä oli englanniksi, vaadittiin työpaikkaan lopulta myös suomen kielen taitoa. ”RELEXillä englanti on virallinen kieli eikä muu kielitaito ole välttämätöntä.”

Alvesin toimenkuvaan ohjelmistokehittäjänä kuului aluksi pienten bugien korjaaminen, mutta vastuuta on tullut nopeasti lisää. RELEXin kansainvälistyminen on tuonut yhä suurempia asiakkaita yritykselle, mikä johtaa tulevaisuudessa kasvaviin vaatimuksiin ohjelmistojen suorituskyvyn ja luotettavuuden näkökulmista. ”Tekemilläni asioilla on suuri vaikutus myymiemme ohjelmistojen toimintaan. Työni on osaltani varmistaa, että pystymme vastaamaan maailman suurimpienkin vähittäiskauppojen tarpeisiin ja tuottamaan heille lupaamaamme lisäarvoa.”

Alves näkee RELEXin avoimen toimintakulttuurin johtavan parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Kukaan ei ylhäältä määrää, miten asioita pitää kehittää vaan jokainen tiimi voi itse määritellä toimintatapansa. ”Tulokset merkitsevät. Täällä voi myös kävellä kenen tahansa luo milloin vain ja kysyä apua. Hierarkia on matala, mikä tekee toiminnasta ketterää”, Alves päättää.