Tiivis yhteisö luo turvallisuutta

Eri elämänvaiheet ja elämäntilanteet vaikuttavat myös asumistarpeisiin. Ikääntyessä palvelujen tarve usein lisääntyy, jolloin asunnon toivotaan sijaitsevan hyvien yhteyksien tai lähipalvelujen äärellä. Toisaalta...

Elämäniloa ja huolenpitoa omien tarpeiden mukaan

”Me haluamme tuottaa laadukkaita ja yksilöllisiä palveluja ja elämäniloa. Hetkiä, joista asiakkaat nauttivat ja saavat välillä jopa enemmän kuin ovat odottaneet. Haluamme...

Säästöä ja helppoutta öljykattilan ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmällä

Lämmityksen osittainen uusiminen Hyvin huollettu öljykattila on pitkäikäinen, eikä sitä välttämättä kannata heittää pois. Öljykattilan rinnalle voi...

Vaivattomasti uuden asunnon omistajaksi

Monelle ikääntyneelle asunnon vaihtaminen uuteen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi esimerkiksi hissittömyyden tai liiallisten neliöiden vuoksi. Vanhan asunnon myyminen ja uuden ostaminen saattaa...

Avara houkuttelee kansainvälisiä kiinteistösijoittajia Suomeen

Asuinkiinteistösijoitusten sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö Avara keräsi ensimmäiseen asuinkiinteistörahastoonsa 110 miljoonaa euron sijoitettavat pääomat kotimaisilta sijoittajilta ja rahasto on saavuttamassa tavoitteensa. ”Olemme ylittämässä sijoittajille luvatut tuottotavoitteet”,...

Kaupunginjohtajan tervehdys rakennus-teollisuudelle

Alavudella on koko itsenäisyytemme ajan kattava saha- ja puusepänteollisuuden historia. Perinteestä on ponnistettu moderniksi rakennusteollisuuden yhteisöksi. Kaupan ohella rakennusteollisuus on toinen tukijalkamme. Julkisivurakenteita ja muita...

CLT-levy tuo merkittäviä rakennusteknisiä etuja

CLT:tä pidetään tulevaisuuden rakennusmateriaalina, joka tarjoaa tuntuvia ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä etuja. CLT-levy kestää jopa betonia pidempään. CLT (Cross Laminated Timber) on massiivipuusta valmistettu rakennusmateriaali, jossa...

Elämäniloa ja huolenpitoa omien tarpeiden mukaan

”Me haluamme tuottaa laadukkaita ja yksilöllisiä palveluja ja elämäniloa. Hetkiä, joista asiakkaat nauttivat ja saavat välillä jopa enemmän kuin ovat odottaneet. Haluamme...

Energiaa edullisesti ja ympäristöystävällisesti kiinteistömaalämmöllä

Isommissakin pöydissä on myönnetty ilmastonmuutoksen olevan ongelma, joka pitää ratkaista mahdollisimman pian. Energiassa siirrytään askel askeleelta kohti ilmastoneutraaleja vaihtoehtoja. ”Päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista...